maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Äntligen beslut om måltiderna i vården

I dag behandlar landstingsfullmäktige den måltidsutredning som jag tog initiativ till för drygt ett år sedan. Äntligen! Det betyder att vi nu kan ta flera kliv framåt i arbetet att utveckla mat och måltider i Stockholms sjukvård.

Genom fullmäktiges beslut sätter vi punkt för de stora centrala upphandlingarna av sjukhusmat. I framtiden ska varje sjukhus själv forma måltiderna utifrån patienternas behov och de lokala förutsättningarna. Ett nätverk bildas för att ansvariga ska kunna samlas och byta erfarenheter och utveckla arbetet med måltider i vården.

Landstingsfullmäktige antar en vision för arbetet med mat och måltider som lyder:

År 2016 serveras alla patienter, inom Stockholms läns landsting god, smaklig och näringsriktig mat utifrån deras individuella behov, önskemål och preferenser för att de ska få en positiv måltidsupplevelse. Maten serveras i en stimulerande måltidsmiljö och det finns tillgång till mat dygnet runt. Närstående och medföljande ska kunna köpa varm mat dygnet runt.

Uppdatering: LT skriver om beslutet här.

Jag höll ett anförande i fullmäktige om mat och måltiders betydelse. I stora drag sa jag följande:

Hur skapar man en god måltid? Huvudingredienserna är matens smak och kvalitet, personalens kunskap och hantering samt rummets utseende och atmosfär. Kring detta kretsar måltidsutredningen som jag tog initiativ till för ett år sedan och som vi idag har framför oss.

Jag vill tacka PU:s samtliga ledamöter för ert stora engagemang i frågan och för det konstruktiva samarbetet.

Den mat vi äter har stor betydelse för oss, som källa för näringsämnen men även som del i den sociala samvaron. Måltiden är betydelsefull. Symbolvärdet av en måltid har tusenåriga traditioner. I litteraturen är maten och gemenskapen runt en måltid ett centralt och återkommande teman. I Bibeln bryts bröd och fiskar delas. Den sista måltiden är inramningen för avgörande skeenden i historian.

I Fritiof Nilsson Piratens Bock i Örtagård skildras smörgåsbordets överdåd och hur golvet bågnande under herrarna. Och man blir mätt av bara tanken. I Karen Blixens Babettes gästabud ställer fransyskan till med en måltid som de norska byborna sent ska glömma. Och Strindberg – det är ju Strindbergsår i år – hans kräftmåltid i Giftas. ”Honkräftor. Stora honkräftor åt magistern. Och mycket dill.”

Det är förstås ingen slump att så mycket i litteraturen och i våra dagliga liv kretsar kring måltiderna. Maten och måltiderna är nödvändiga för att vi ska överleva, men i hög grad också för att ge krydda åt tillvaron. Många av våra avgörande samtal i livet förs över en måltid. Måltiden och ritualerna kring den bidrar till de starka banden mellan människor.

Måltidens betydelse minskar naturligtvis inte när man är sjuk. I vården kan måltiden vara den bästa stunden på dagen där flera sinnen får vara med. Ändå reduceras maten ofta till en fråga om näringstillförsel, en fråga som måste lösas vid sidan av det som man ”egentligen” håller på med den viktiga sjukvården. Istället borde vi se måltiden som en som en integrerad del av vård, med betydelse för hälsan.

Låt oss därför lyfta fram mat och måltider som ett politiskt fält, men inte begränsat till de vanliga politiska dimensionerna om livsmedelssäkerhet, miljöaspekter, ekologisk odling, EU:s jordbrukspolitik och annat. Istället ska vi ha ett brett perspektiv där utgångspunkten är att måltidens många sidor – upplevelser av smak, rum, möten, servering, dofter, samtal, traditioner och mycket annat – berörs. Den mat och de måltider som serveras i vården ska både ge näring och bidra till att göra sjukhusmiljön mer mänsklig och värdig. God mat och måltider är god välfärd.

Därför är jag idag både glad och stolt över det arbete som lagts ner i måltidsutredningen. Nu lämnar vi den starka centrala styrningen bakom oss och låter sjukhusen själva utifrån sina patienters behov och de lokala förutsättningarna forma måltiderna i vården. För att tillvarata inspirationen och lära av varandra inrättas ett nätverk som ska jobba vidare i måltidsutredningens anda. Målet är att våra sjukhus ska leva upp till visionen om att patienterna ska serveras en god, smaklig och näringsriktig mat utifrån deras individuella behov, önskemål och preferenser. Utvecklingsarbetet har bara börjat.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821