juli 07, 2024
Sjukvård & hälsa

Äntligen journal via nätet

Nu har vi äntligen nått fram till den punkt när det är dags att fatta beslut om att patienterna i vårt landsting ska få tillgång till sina journaler via nätet. Detta har jag, mitt parti och allra mest min landstingsrådskollega och partivän Daniel Forslund jobbat intensivt för. Så nu säger vi ÄNTLIGEN!

Från och med hösten 2016 börjar journal via nätet införas i hela hälso- och sjukvården i Stockholms län. Patienter ska få säker direktåtkomst till sina egna journaluppgifter men kan också frivilligt välja att försegla sin journal. Under 2017 ska de flesta vårdgivare vara anslutna till tjänsten. Läs gärna mer om detta i DNs artikel.

Självklart måste den moderna hälso- och sjukvården använda modern teknik och vi måste inse att man har att göra med moderna människor. Att ta del av sin egen medicinska information utan krångel borde vara en självklarhet. Direktåtkomst till den egna journalen via nätet ska därför vara en möjlighet för alla patienter som så önskar.

Innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L) säger:

-Säkerhetskraven på Journalen via nätet är höga och informationen kan bara nås genom säker inloggning. Införandet i SLL bygger på erfarenheter från andra landsting, vilket gör oss trygga med att kunna erbjuda våra patienter en stor grad av öppenhet till sin egen hälsoinformation. Utvärderingar visar att åtkomsten till den egna journalen är ett viktigt verktyg för ökad insyn och delaktighet, men också en metod för att bygga förtroende mellan patient och läkare under en pågående behandling.

Det är en viktig reform som stärker patientens ställning i vården. Patienten ska  når sin journal på dator, surfplatta eller mobil genom säker inloggning med BankID på e-tjänsterna inom 1177 Vårdguiden på www.1177.se. Införandet av tjänsten startar hösten 2016, och under 2017 är målsättningen att samtliga vårdgivare ska vara anslutna. Införandet sker under noggrant kontrollerade former med tekniska tester, uppföljning och utvärdering samt gedigen kommunikation med vårdpersonal och patienter/invånare.

Viktiga avväganden inför införandet av direktåtkomst till journal på nätet

Försegling av journal: Den enskilde ska kunna försegla sin journal så att den inte finns tillgänglig för patienten själv via e-tjänsterna på 1177.se. Regelverk för försegling, brytande av försegling och instruktioner för hantering utarbetas.

Icke signerad journalinformation: I ett första steg blir journalinformation omedelbart tillgänglig för den enskilde när den har signerats/vidimerats av vårdgivaren. Om informationen inte signerats inom 14 dagar publiceras informationen automatiskt för patienten. Stockholms läns landsting siktar på att senast till halvårsskiftet 2017 även visa osignerad journalinformation omedelbart för att erbjuda patienten en hög grad av öppenhet och transparens.

Ombud: I avvaktan på pågående rättslig prövning väntar landstinget med att införa möjligheten för vuxna att utse andra vuxna till ombud med rätt till direktåtkomst till journalinformation.

Åtkomstlogg: I avvaktan på tekniska lösningar är loggen som visar vilken vårdpersonal som öppnat och läst journalen inte tillgänglig med direktåtkomst utan måste begäras ut på papper, men landstingets mål är att åtkomstloggen ska kunna visas på 1177.se senast till halvårsskiftet 2017.

Informationsmängder: Totalt finns 18 informationsmängder, kategorier av journalinformation i den nationella e-tjänsten, t ex: journalanteckningar, tidigare vårdkontakter, diagnoser, vaccinationer, remisstatus, läkemedel och varningsinformation. Principer ska utformas för vilka informationsmängder som ska vara tillgängliga vid direktåtkomst, utifrån nytta, riskbedömningar, kvalitetssäkring m.m. Landstingets mål är att samtliga informationsmängder på sikt ska vara tillgängliga för patienten för att uppnå målet om öppenhet och transparens.

Historiska data: Utgångspunkten är att historisk journalinformation från tidigare vårdbesök ska kunna visas, men för att det ska ske på ett säkert sätt krävs riskbedömning och teknisk utredning. Målet är att historisk journalinformation ska vara tillgänglig senast till årsskiftet 2017/2018.

 

 

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821