juli 07, 2024
Arbetsliv

Arbetsmiljö i vård och omsorg

Idag skriver ett antal äldreomsorgspolitiker tillsammans med Anders Knape, SKL:s ordförande, på DN Debatt om konsekvenserna av Arbetsmiljöverkets fyrkantiga syn på arbetsmiljön i äldreboenden.

Samma sak anser jag gäller för sjukvården där konsekvensen av Arbetsmiljöverkets beslut om 80 cm utrymme runt toaletter och sängar kan innebära att ett stort antal vårdplatser behöver avvecklas. Det finns ingen rimlighet i detta. Särskilt märkligt är deras beslut kring sängarna där de helt väljer att bortse från att sjukhussängarna har hjul och kan flyttas.

Arbetsmiljöverket verka inte bekymra sig om deras krav (som det för övrigt verkar oklart vad de baseras på, mer än en enda studie från 1979) leder till förödande konsekvenser för enskilda patienter på sjukhus eller äldre människor i äldreomsorgen. Men vi måste förstås väga arbetsmiljön mot människors behov av vård.

Läs artikeln här.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821