oktober 10, 2021
NKS, Nya Karolinska Solna. Bild: White Tengbom Team

Idag presenterar Arbetsmiljöverket resultatet av sina granskningar av landets akutsjukhus.

Det finns en hel del problem att ta tag i när det gäller den fysiska arbetsmiljön, och då inte minst kring vårdplatserna. Myndigheten konstaterar att nästan alla sjukhus de granskat har brister när det gäller detta. Resultatet kommer knappast som en nyhet för oss som följt frågan under en tid. Detta är bland annat ett resultat av att många av landets akutsjukhus har många år på nacken och byggts för dåtidens sjukvård och med dåtidens krav. Men visst finns det saker som kan göras bättre med enkla åtgärder. På sina håll krävs det dock mer genomgripande förändringar som nybyggnationer och annat. Det kräver förstås en viss planerings- och genomförande tid och inte minst stora summor pengar.

Även här i Stockholm finns det en hel del som måste bli bättre. Det är vi väl medvetna om. Alla som passerat E4 vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna ser att där pågår en febril aktivitet. Det är vårt nya toppmoderna universitetssjukhus som växer fram. Nya Karolinska i Solna är ett svar på hur vi i Stockholm möter framtidens behov av högspecialiserad vård i väl fungerande lokaler för både patienter och personal. Södersjukhuset, Södertälje sjukhus, Danderyds sjukhus osv. – i stort sett alla Stockholms akutsjukhus står inför stora ombyggnads- och nybyggnadsprojekt. Under våren kommer vi att få ta del av bearbetade förslag till vilka investeringar som bör göras och i vilken ordning. Sen blir det politiskt diskussion och beslut i fullmäktige i juni. Efter det kan vi alla se framemot ett intensivt byggande i många delar av länet. Till detta ska också läggas utbyggnaden av närsjukhus och specialistscentra. Sammantaget kommer detta att att bidra till en utökning av vårdplatserna och en avsevärd förbättring av arbetsmiljön för våra medarbetare. Och inte minst viktigt – en bättre miljö för våra patienter.

Det går dock inte att slå sig till ro och invänta att alla våra stora investeringar är genomförda. En hel del kan och ska göras här och nu för att förbättra arbetsmiljön. På Södersjukhuset, för att nämna ett exempel, pågår ett arbete med att se till att man kan leva upp till kravet på god arbetsmiljö när det gäller utrymme på toaletter och runt sängar för personalen.

Jag bedömer dock att det inte blir lätt att i Stockholms län till 100 procent leva upp till Arbetsmiljöverkets krav på 80 cm utrymme mellan vårdplatserna genom enkla åtgärder på kort sikt, om vi inte ska säga nej till patienter som behöver vård. Och det kommer vi aldrig göra! Därför krävs de stora investeringar som vi planerar för.

I början av veckan träffade representanter från Stockholms läns landsting ledande företrädare för Arbetsmiljöverket. Det blev ett givande samtal som jag tror ökade förståelsen för våra olika perspektiv och tydliggjorde också en gemensam uppfattning att arbetsmiljön är viktigt och måste utvecklas.

Jag – och säkert många andra – känner viss frustration över att förändringarna tar tid. Att bygga nytt och bygga om sjukhus låter sig inte göras snabbt. Samtidigt som vi gör detta ska vården fungera. Det blir som att byta däck under färd. Svårt, men det måste göras.

Läs mer om Arbetsmiljön i vården: DN/TT,  SVT/Rapport, Vårdfokus, SR

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1735