oktober 10, 2023
Arbetsliv Sjukvård & hälsa

Arbetsmiljöverket hotar Södertälje sjukhus

Att erbjuda medarbetarna i sjukvården en bra arbetsmiljö är självklart en viktigt uppgift för landstinget som arbetsgivare. Viljan att skapa moderna, funktionella vårdmiljöer för såväl patienter som medarbetare är bakgrunden till de omfattande investeringar som landstinget beslutat genomföra vid bland annat Södertälje sjukhus.

Ett gediget arbete har gjorts av sjukhusets medarbetare och andra i landstinget för att kunna fatta väl grundade beslut om de sammantagna mångmiljardinvesteringarna som ligger framför oss och knyts ihop i det vi kallar Framtidens hälso- och sjukvård. Parallellt med detta har ett lika gediget och nitiskt arbete pågått hos Arbetsmiljöverket som granskat sjukhusen i landet och funnit att mycket behöver förbättras. Glädjer de sig åt att beslut nu är fattade och resurser avsatta för de nödvändiga investeringarna? Det vet jag inte. Men jag konstaterar att de beslutat att förbjuda sjukhuset att bedriva vården om inte vissa krav uppfylls redan den 1 oktober 2012. Krav som inte går att uppfylla förrän det nya sjukhuset är färdigbyggt.

Kraven består i att det måste vara 80 centimenters avstånd från väggen till sängen. Punkt och slut. Om inte detta följs förbjuds vårdverksamheten vid vite. Södertälje sjukhus har många år på nacken och uppfyller inte dagens krav. Det finns helt enkelt inte det önskvärda utrymmet i rummen, med mindre än att man plockar bort några sängar. Närmare bestämt cirka hälften (45) av sängarna i de berörda utrymmena (där det finns 101 vårdplatser idag). Att sängarna har hjul och faktiskt är flyttbara för personalen som behöver utrymme för att kunna göra sitt jobb spelar ingen roll.

Jag tror att de flesta förstår att ett sjukhus inte låter sig byggas om på några månader. Men Arbetsmiljöverket framhärdar. Effekten blir att sjukhuset åter hotas av nedläggning. Den här gången är det inte ett politiskt hot, som det varit när den tidigare socialdemokratiska majoriteten inte kunde se sjukhusets värde. Den här gången är det en statlig myndighet.

Missförstå mig inte. Arbetsmiljöfrågorna är viktiga och vår ambition är att erbjuda den modernaste arbetsmiljön man kan tänka sig på länets sjukhus. Men det tar en tid att åstadkomma. Jag kan inte se någon realistisk möjlighet hur mycket vi än skulle vilja att leva upp till myndighetens krav. För att snabbt möta kravet på fler centimetrar måste vårdplatser flyttas runt och stora investeringar måste göras i snabba, tillfälliga lösningar – men inte ens då är det säkert man kan få fram de utrymmen som behövs. Det är inte heller ett vettigt sätt att använda våra gemensamma ekonomiska resurser. Pengar är som bekant en begränsande faktor och måste tas från något annat och närmast till hands ligger förstås att kapa de höga ambitionena för den långsiktiga utvecklingen av vårdmiljöerna. Det kan inte gynna arbetsmiljön på lång sikt.

Nu vädjar jag till Arbetsmiljöverket att tänka om. Ge oss chansen att utveckla vårdmiljöerna för både personal och patienter. Samarbeta med sjukhusen för att hitta lösningar för verksamheterna här och nu gör att vi kan fortsätta erbjuda patienter vård – även i Södertälje. Alternativet är mycket allvarligare.

SVT:s ABC uppmärksammar frågan, se här. Även Sveriges Radio P4 uppmärksammar frågan.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823