juli 07, 2024
Sjukvård & hälsa

Arbetsmiljöverkets krav försämrar tillgången till vårdplatser

Idag presenterar SR Ekot nyheter om Arbetsmiljöverkets granskningar av hälso- och sjukvården i Sverige. De utfärdar viten på flera sjukhus där man har problem med arbetsmiljö. Vad som inte framgår av inslaget är att många av Arbetsmiljöverkets krav på sjukhusen står i direkt strid med möjligheterna att tillhandahålla vårdplatser utifrån patienternas behov. Därmed bidrar verket själva till att skapa en pressad situation och därmed sämre arbetsmiljö när vårdplatser inte kan användas.

De verkliga arbetsmiljöbristerna i vården måste tas på stort allvar. Psykosocial arbetsmiljö, it-stress till följd av dåliga system och mycket annat behöver åtgärdas. Men den stora möda Arbetsmiljöverket lägger på att med måttband undersöka om det är minst 80 centimeter mellan sängen och väggen är absurd. Deras krav leder till att väl fungerande äldreboenden och vårdavdelningarna måste byggas om eller till och med läggas ner. Resurserna borde användas betydligt bättre.

Regeringen borde snarast se över Arbetsmiljöverkets uppdrag och kräva att de upphör med sin befängda centimeterjakt runt sjukhussängarna som står i total konflikt med hälso- och sjukvårdslagens krav på tillgång till vård för den som har behov.

Om man får önska något så vore det att få en fördjupad granskning av Arbetsmiljöverkets krav på 80 centimeters avstånd mellan sängen och väggen. Hur många miljarder har använts till att möta Arbetsmiljöverkets krav på denhär punkten, istället för på andra viktiga satsningar i vård och omsorg? Hur många äldreboenden  har i praktiken avvecklats eller omvandlats till andra boendeformer till följd av Arbetsmiljöverkets måttband? Det skulle jag önska att vi kunde få svar på.

Det duger inte att 80-centimetersregeln tillåts vara en så dominerande dela av Arbetsmiljöverkets granskning av vård och omsorg. Jag ifrågasätter grunden för bestämmelsen om just 80 centimeter som avgörande gräns för arbetsmiljön. Visst begriper alla att det behövs utrymme i varierande grad för att personalen ska kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt och inte riskera att skadas eller fara illa. Men på sjukhussängar finns hjul. Det är alltså fullt möjligt att flytta sängarna. Fokus borde ligga på att med innovativa lösningar och tekniska hjälpmedel minimera arbetsmiljöproblemen.

Arbetsmiljöverket skulle fylla en betydligt viktigare roll i hälso- och sjukvården om de ändrade fokus och bidrog till en positiv utveckling för arbetsmiljön.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821