december 12, 2023
Södersjukhuset
Arbetsliv Sjukvård & hälsa

Arbetsmiljöverkets krav hotar Södersjukhuset

Idag skriver DN (ej på nätet) om Arbetsmiljöverkets beslut att förbjuda vårdverksamhet i lokalerna från och med maj nästa år om inte avståndet mellan sängarna och väggarna är 80 cm.

Arbetsmiljöverket (AMV) har sedan en tid tillbaka hårdgranskat svenska sjukhus och riktat kritik mot bl.a. för trånga arbetsutrymmen, runt patientsängar och i toalettutrymmen. Kraven som ställs är avstånd mellan säng och vägg på minst 80 cm och fritt arbetsutrymme på båda sidor om toalettstol/duschsäng på minst 80 cm. I Stockholms län har sådan kritik riktats mot bl.a. Södertälje sjukhus och Södersjukhuset.

Södertälje sjukhus står inför det omedelbara hotet att från 1 oktober inte kunna bedriva vård i sina lokaler om inte dessa villkor uppfylls, vilket jag berättat om här.

Nu har turen alltså kommit till Södersjukhuset, ett av Nordens största akutsjukhus. Arbetsmiljöverket har beslutat om förbud för Södersjukhuset att från 2 maj 2013 placera sängar med patienter om det inte finns utrymme om minst 0,8 meter på båda långsidorna, vid hot om vite om 300.000 kronor varje gång som förbudet överträds.

För att uppfylla dessa krav och skapa utrymmen i befintliga lokaler måste 225 av 642 sängplatser tas bort. Över en tredjedel av vårdplatserna måste alltså stängas. Och detta på ett sjukhus som redan är hårt pressat av det starka patienttrycket.

Arbetsmiljön för medarbetarna är något landstinget och sjukhusen tar på största allvar. Problemen med många av våra sjukhuslokaler har dock en lång historia och åtgärdas inte så enkelt, om vi samtidigt ska klara uppgiften att ge vård till invånarna i Stockholms län. Hur mycket jag än önskar att vi kunde lösa problemen med ett enkelt handgrepp så krävs det betydligt mer, inte minst mer tid.

För att skapa moderna, väl fungerande vårdmiljöer har landstinget tagit ett historiskt stort investeringsbeslut som omfattar alla akutsjukhus och en rad närsjukhus. Målet är att kunna erbjuda patienterna bästa möjliga vård, men också en radikalt förbättrad arbetsmiljö för personalen. Över hälften av tillskottet om 850 nya vårdplatser kommer att vara enkelrum. Befintliga vårdplatser och avdelningar byggs samtidigt om.

Landstingets investeringar i Södersjukhuset omfattar 3,2 miljarder: En ny byggnad för akutmottagning och operationsavdelning. En ny vårdbyggnad för vårdavdelningar. Byggnaderna ska stå klara 2017–2018.

Våra stora investeringar är en långsiktig satsning på att lösa problemen. Att på kort sikt tvinga fram omfattande neddragningar av vården på akutsjukhusen, som i praktiken innebär att hela sjukhusens verksamhet riskeras, är inte ansvarsfullt. Arbetsmiljöverket borde istället kunna arbeta konstruktivt med oss som arbetsgivare och fastighetsägare, för en långsiktig förändring. 

Jag begriper inte hur det kan gynna arbetsmiljön att sjukhusen ska betala 300 000 kronor varje gång Arbetsmiljöverkets förbud överträds. Sammantaget kan det bli astronomiska belopp. Alla vet att vi inte kommer att kunna göra annat än fortsätta erbjuda vården i de lokaler som finns, men pengarna måste tas någonstans. Jag för min del menar att de gör mer nytta i vården än hos Arbetsmiljöverket. Dessutom förstår jag inte hur det kan gynna personalen att arbetsmiljöverket hotar deras arbetsplats. Om vi skulle dra ner vårdplatserna med en tredjedel minskar naturligtvis också arbetstillfällena.

Med patienternas bästa för ögonen är det orimligt att stänga ned nödvändig vård. Vi kommer förstås att överklaga beslutet och patienterna kan känna sig trygga med att vården kommer att upprätthållas.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823