juli 07, 2024
Sjukvård & hälsa

Årets måltidspris

Att låta små barn som varit mycket sjuka uppleva och njuta av normala måltider, är den insats som nu belönats med landstingets måltidspris 2014.

Jag tog initiativ till att inrätta ett måltidspris för att stimulera utvecklingen av sjukhusmåltider. Priset kan gå till en verksamhet som på ett medvetet och strukturerat sätt arbetar med att ge sina patienter en positiv måltidsupplevelse och på det sättet arbetar för att uppfylla landstingets måltidsvision. Både verksamheter, enheter och enskilda medarbetare kan vinna priset. Idag var det för andra året dags att dela ut priset. Läs mer om landstingets måltidspris här.

Måltidens betydelse
minskar naturligtvis inte när man är sjuk eller behöver omsorg. I vård och omsorg kan måltiden vara den bästa stunden på dagen där flera sinnen får vara med. Ändå reduceras maten ibland till en fråga om näringstillförsel, en fråga som måste lösas vid sidan av det som vi egentligen håller på med. Istället borde vi se måltiden som en som en integrerad del av välfärdstjänsterna som skola, vård och omsorg.

Den goda måltiden är viktig i vården – och i livet. Barn som lider av eller återhämtar sig från en svår sjukdom behöver förstås näring men de behöver också få känna njutningen och normaliteten i att få äta god mat i sällskap med andra människor i en trevlig miljö. Christina Wahlstedt berättade om sitt arbete på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Jag är glad att det pris jag instiftat kan lyfta och sprida hennes viktiga arbete som inspiration och förebild till fler.

Juryns motivering:

2014 års måltidspris går till Christina Wahlstedt för att hon utvecklat en egen modell så att små barn som varit mycket sjuka får lära sig att äta och uppleva normala måltider med njutning, tillfredsställelse och samvaro – att få vara som alla andra. Christinas arbete kännetecknas av ett brett samarbete mellan vårdens olika professioner från psykiatrin till somatiken, ett helhetsperspektiv som involverar både barnet och närstående och som bidrar till matglädje. Juryn vill genom priset uppmärksamma ett nyskapande arbete som Christina sprider till andra.

Jag fick äran att dela ut måltidspriset till Christina Wahlstedt i mitten. Till vänster om henne står Eva bergquist juryns ordförande
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821