Anna Starbrink's Posts

Här sitter jag och väntar på att mötet ska börja

På ordförandestolen

Igår samlades färdtjänstnämnden till sitt allra sista möte. Det är inte bara dags att byta ut nämndens ledamöter efter mandatperioden, nämnden läggs ner och en ny ordning uppstår där färdtjänstens alla delar samlas i den nya trafiknämnden och blir därmed fullt ut jämställd med övriga kollektivtrafiken. Det innebär att min vision om en sammanhållen organisation för trafiken blir verklighet. När man blickar framåt verkar fyra år vara en lång tid, men i backspegeln märker man hur fort det gått. I januari 2007 tillträdde nämnden. Jag missade nämndens allra första möte eftersom min lilla dotter Maj skulle komma till världen i just de dagarna. När jag nu ser min snart fyraåring skutta omkring inser jag hur fort tiden gått.

Vi har hunnit få en hel del gjort i färdjtänstnämnden. Bland det viktigaste är utökningen av resetilldelningen (och ja, jag vet att många ville att vi skulle nå ännu längre) införandet av rullstolstaxi (vilket bra samarbete det blev med många berörda organisationer!), arbetet med kvaliteten i färdtjänsten (jag tänker på t ex nätbaserade tester för förare, teknikutveckling och att vi avbröt samarbetet med Moldavien), förbättrade tidpassningen och omorganisationen där färdtjänsttrafiken blivit en del av SL/trafiknämndens verksamhet. Det finns förstås möjlighet att göra den här listan mycket längre.

Ibland har jag känt mig otillräcklig när vi vet att önskemålen och visionerna når längre än vad som just då varit möjligt att uppnå. Men jag inser också att det är så det måste vare. Ett tryck på ständig utveckling, att vi alltid har några steg kvar att ta, är en förändringskraft som ger styrka i det politiska arbetet.

Men en sak är alldeles säker. Utan alla kontakter med handikapp- och pensionärsorganisationerna och de kompetenta tjänstemän skulle vi inte uppnått särskilt mycket. Jag tycker att färdtjänstnämnden fungerat väl och att samarbetet varit konstruktivt. Även de gånger vi tyckt lite olika har vi kunnat fatta beslut med respekt för varandra. Det är en styrka i politiskt arbete.

Det är inte utan vemod jag nu lämnar färdtjänstfrågorna. En bättre skola i politiskt arbete kan man nog inte få än den vi nu lämnar. I färdtjänsten finns komplexiteten och engagerade brukare, en tyst och ofta skör grupp resenärer vars röst inte är så stark och just därför kräver att man lyssnar noga. Där finns också ständiga utvecklingsmöjligheter och många kompetenta medarbetare och samarbetspartners. Det kommer jag att sakna.     

Vi avslutade vårt arbete i nämnden med att äta en god middag med italienskt tema. Underhållningen stog begåvade sångare från Kungsholmens gymnasium för. Jag passade förstås på att tacka alla politikerkollegor och tjänstemän för gott samarbete. 

Här är Alliansgänget som styrt färdtjänsten

Alliansgruppen i färdtjänstnämnden

Jag håller tal på vår avslutningsmiddag

Håller tal, tackar förvaltningen och kollegorna i nämnden. Snart väntar italiensk buffé som avslutningsmiddag.

Read more

Idag har jag haft en ännu en intensiv dag. På förmiddagen besökte jag S:t Eriks ögonsjukhus. Där fick jag träffa både VD Anders Boman och styrelseordförande Barbro Fischerström. De gav mig en snabb introuduktion till sjukhusets verksamhet och vilka utmaningar de står inför. Lärorikt och intressant. Jag fick med mig en del att fundera på, som det alltid blir när jag träffar företrädare för vården.

Därefter snabbt bort till Slottet och Livrustkammaren där SLSO dragit ihop alla sina chefer till julmingel. Allvar och lättsamt umgänge i skön blandning. Jag fick möjlighet att presentera mig själv och en del visioner och tankar inför de nya mandatperioden. Jag lyfte bland annat fram framgångarna med Vårdvalet och att vi nu gärna vill arbeta vidare med att öka patienternas egenmakt med vårdval inom fler områden. Jag berättade också helt övergripande om den konkreta budgeten för 2011. SLSO är en intressant organisation. Deras styrelseordförande Agneta Dreber påpekade att det inte bara är en mycket stor sjukvårdsorganisation, utan också ett av landets största företag som omsätter 8 miljarder kronor och har 10 000 anställda.

Jag, som ansvarar inte bara för produktion och personal utan också för kulturen, försökte knyta ihop de olika delarna. Jag har flera gånger lyft fram frågan om hur vi tillvaratar kompetensen hos invandrare i Sverige. På just Livrustkammaren kan man få en de inspiration, t ex från Karl XII. Han är förstås mest känd om krigarkungen men han gjorde en del annat än slåss också, 1709 begav han sig till Bessarabien som idag är Moldavien, men som då låg i Turkiet. Där blev han kvar i tre år och odlade lite andra intressen i något som blev en rätt mångkulturell stad Carlopolis varifrån han styrde Sveirge. Han utnämnde bland annat världens första professor i orientaliska språk. Och han skissade lite på hur Stockholm skulle kunna förhöjas estetiskt med inspiration från islams formspråk. Vi ska väl inte inspireras alltför mycket av Krigarkungen, men något av det sköna i mångfalden och öppenheten för andra kulturer kan vi bära med oss från Karl XII och Livrustkammaren. Denna aspekt av vår krigarkung har kanske inte skinnskallar och andra tänkt på när de  hylla honom i samma andetag som de sprider hat mot invandrare.

Det är vackert i Stockholm idag, och Livrustkammaren är väl värt ett besök

Slottet, där Livrustkammaren ligger

Read more

Fortfarande får kvinnor och män ojämlik vård. Till kvinnornas nackdel. Jag läset i DN idag att många kvinnor med ljumskbrock opereras på samma sätt som män med samma diagnos. Det kan ju verka jämställt i någon mening, problemet är bara att för kvinnor är detta riskabelt. 

Det är verkligen på tiden att kvinnors hälsa och rätt till lika bra vård som männen – men anpassad efter kvinnors behov – får större uppmärksamhet. Det kommer att hända en hel del inom jämställdhetsområdet under kommande år. I Alliansens budget i landstinget lyfter vi fram jämställdheten och tar nya tag för att komma framåt. Ur budgetförslaget:

Jämställdhetsarbetet omfattar hela landstingets verksamhet, både ur ett medborgar- och ett arbetsgivarperspektiv. En central jämställdhetsfunktion skapas. Resurser avsätts för att stärka det övergripande jämställdhetsarbetet och stödja och handleda alla landstingets verksamheter. Jämställdhetsfrågorna ska integreras i det dagliga arbetet med hjälp av kartläggning, analysering och verksamhetsutveckling som fokuserar på de enskila invånarna, patienterna och brukarna.”

Read more

För länge sedan beslutade vi i landstinget om att genomföra ett försök med sprututbyten för narkomaner. Det kräver ett samarbete med Stockholms stad. Tyvärr drar det hela ut ordentligt på tiden för staden ska utreda lite till. Nästan alla partier är överens om att vi bör införa sprututbyten i Stockholm. (M) är emot och just nu har de slagit i bromsen i Stockholms stadshus. Tråkigt för det drabbar redan mycket utsatta människor, anser jag.

Jag har tidigare skrivit om de politiska piruetterna i frågan och om hur mitt eget ställningstagande vuxit fram: här, här, här och här.

SvD skriver om detta idag.

Read more

Efter en trevlig lunch på BAR på Blasieholmen och ett möte sitter jag nu hemma och jobbar. Det är lugnt och skönt och jag får mycket gjort – framförallt läst. Jag gillar att dricka te, tända ljus och lyssna på lite skön musik (just nu Malena Ernmans nya julskiva) när jag jobbar. 

Ändå är jag inte riktigt nöjd för så fort jag lyfter blicken får jag syn på de irriterande flyttkartongerna som forfarande står utspridda i hemmet. Jag måste verkligen försök orka ta tag i detta. Kanske en kartong om dagen, kan vara ett lämpligt mål. Då är det kartongfritt lagom till julafton. Det kan ju ses som en advenstkalender i storformat. Jo, lite roligare känns det faktiskt redan…

Jag är i alla fall glad för vår nya coola lampa som lyser så fint. I fonden anas flyttkartonger…

Read more

 

Nu har dagens sammanträde med landstingsfullmäktige avslutats. På dagordningen stod bland annat frågan om skattesats för nästa år. Alliansens förslag var oförändrad skatt. Detta stöddes av socialdemokraterna som därmed svängt helt om i den frågan efter valet. MP och V fortsätter dock att driva skattehöjningar.

Nästa diskussion handlade om den politiska organisationen i landstinget. Det är förstås en rätt stor och komplex fråga. Själv deltog jag i debatten i en till synes liten, men ur kulturpolitiskt perspektiv ändå viktigt, fråga. Den handlar om att vi nu avskaffar Konstnämnden (som aldrig varit en nämnd i formell mening). Självklart ska landstinget fortsätta arbeta aktivt med sin konstsamling, men med lite mer tidsenliga arbetssätt. Vi som är kulturpolitiskt engagerade brukar enas över blockgränserna i inställningen att politiken bör hålla sig på en armlängds avstånd från konsten. När kulturnämnden nu får helhetsansvaret för konstverksamheten innebär det att vi måste utveckla nya arbetssätt som kan stärka friheten i de konstnärliga bedömningarna och politiker kan ta ett steg tillbaka för att istället lägga sitt engagemang på de stora strategiska konstfrågorna framöver. Exakt hur detta bör se ut blir upp till kulturnämnden att finna formerna för.

Behovet av vårdplatser var också en fråga på dagens agenda. Håkan Jörnehed (V) hade ställt en interpellation på detta tema som jag fick möjlighet att besvara idag. Frågan är högaktuellt, och har uppmärksammats i media under hösten. Jag menar att vi behöver göra insatser på både kort och lång sikt. Redan nu tillkommer flera vårdplatser, bland annat på KS (26 platser) och Danderyds sjukhus (20 platser).  Behoven av vårdplatser för barn växer den här tiden på året när RS-viruset härjar. För att möta behoven kommer 14 platser att startas på Karolinska Solna och 6 platser tillkommer på Södersjukhuset.   

Stockholm växer och därmed måste också sjukvården utvecklas för att möta behoven. I samband med beslut om S:t Görans framtid finns ett stort behov av att öka vården på sjukhuset så att fler patienter kan få vård där. Det blir då ett viktigt inslag i den fortsatta processen kring S:t Göran.

Inom landstingets vård behöver vi också arbeta med att utveckla arbetssätt och titta närmare på flödena till geriatriken och rehabilitering. Som jag skriver i svaret är nya platser där en ekonomiskt fördelaktig lösning, men framförallt vill jag tillägga att det kan ge effektivare och mer kvalitativ vård för patienterna.

När nya vårdplatser skapas är det viktigt att sammanhållna vårdkedjor beaktas. Vid planering av vårdplatser ska dessutom patienthotell alltid utredas som alternativ och komplement. Allt som görs för att få bättre tillgång till vårdplatser ska naturligtvis ske med patientens bästa för ögonen. Jag uppfattar att det finns en konstruktiv vilja över blockgränserna att hitta lösningar på vårdplatsbristen i landstinget.

Håkan Jörneheds interpellation hittar du här. Mitt skriftliga interpellationssvar hittar du här.

Read more

Nu har Socialdemokraterna presenterat sitt budgetalternativ. De har kommit fram till några kloka slutsatser. Bland annat inser de numera det orimliga i att i detta läge höja den redan höga landstingsskatten ytterligare.

Tyvärr drar de inte riktigt lika kloka slutsatser i övrigt. Man lovar storstilade resultat om kapade köer i vården. Det är svårt att vara emot den ambitionen. Men de har bara marginellt mer resurser att satsa på vården än de Alliansen redan satser i budget 2011. Det är helt enkelt bara prat.

Den riktigt radikala förändringen i (S) budgeten är istället en kraftig stympning av kompetensen i landstingets förvaltning. Populistiskt förs förslagen fram under rubriken ”Minskad byråkrati”. Men det är inte några onödiga byråkrater som rullat tummarna hela dagarna som med (S)-politiken får söka sig nya jobb. Många hundra miljoner kronor ska sparas som genom ett trollslag redan nästa år. De aviserar dessutom att detta bara är början. Inför 2012 och 2013 ska fler medarbetare få tacka för sig.

Man skulle ju kunna tänka sig att dessa radikala idéer skulle innebära en insikt om att det blir betydligt färre personer som då jobbar med att uppfylla de uppdrag som politiker brukar uppdra åt tjänstemän att göra (det är ju därför tjänstemännen finns till…). Så är dock inte fallet nu. (S) har kryddat sin budget med en lång rad pigga idéer och förslag som behöver belysas och utredas seriöst.

Min tolkning är att (S) vet mycket väl att deras förslag är orealistiskt men de räknar inte med att ha något inflytande under den kommande fyraårsperioden. Därför kan de glatt lägga populistiska förslag, ingen förväntas ju ändå ta dessa på allvar…

Missförstå mig inte. Jag vill att varje skattekrona ska användas klokt. Och visst kan man minska administrationen på sina håll. Det ska jag gärna medverka till där det går. Men någon storslakt på landstingets centrala tjänstemannaorganisation tror jag inte alls på.

Alliansens mångmiljardsatsningar på vården och långsiktiga arbete med förändringar har hittills gett stockholmarna betydligt mer vård. Alltfler blir dessutom nöjda med vården och valfriheten. Inom flera områden har vårt arbete lett till kortare vårdköer och inom vissa områden är köerna helt borta. Det är en modell som jag tror på och den kräver dessutom ingen masslakt på landstingets tjäänstemannaorganisation.

Läs mer: DN

Read more

Nu har jag några intensiva dagar då jag träffar mängder med nya människor och lär mig mycket om verksamheterna. Igår var jag, tillsammans med Birgitta Rydberg och våra medarbetare Mårten och Cecilia, på Södersjukhuset där ledningen berättade intressant om verksamheter idag och utmaningarna framöver. Idag var vi på S:t Görans sjukhus och fick motsvarande genomgång ur deras perspektiv. Dessutom läser jag så mycket jag hinner för att skaffa mig en överblick.

Vårdstrukturen i framtiden, upphandling av S:t Görans sjukhus, nya Karolinska sjukhuset, kompetensförsörjning i framtiden, kulturpolitisk agenda för den nya mandatperioden och mycket annat är frågor som helt klart kommer att diskuteras mycket framöver.

Arbetet börjar ta form.

Read more

Färdtjänsten står inför förändringar genom landstingets nya budget. Det gäller för övrigt hela trafikområdet. En ny trafiknämnd bildas där ansvaret för all kollektivtrafik samlas, inklusive färdtjänsten. Därmed fullföljs min vision om en sammanhållen organisation för färdtjänsten och övriga kollektivtrafiken. Det innebär att den kvarvarande färdtjänstnämnden, vars uppdrag är myndighetsutövning, blir en del av den nya trafiknämnden där ett utskott för detta inrättas.

Förändringen markerar att färdtjänsten är en del av kollektivtrafikutbudet i Stockholms län och att färdtjänstens kunder ska kunna resa på så lika villkor som möjligt jämfört med övriga kollektivtrafikresenärer. Det signalerar färre särlösningar för människor med funktionsnedsättningar som kollektiv och mer inkluderande förhållningssätt och en tydlig inriktning att göra all kollektivtrafik tillgänglig så långt möjligt är. Detta bör på sikt kunna kombineras med en mer individanpassad service för dem som trots allt även i framtiden är beroende av att resa med färdtjänsten.  

SL har inom flera områden nått långt, men det återstår ändå mycket att göra för att t ex alla stationer ska vara tillgängliga. Det kräver också ett nära samarbete med kommunerna så att inte bara hållplatser och stationer är tillgängliga utan också vägen fram till kollektivtrafiken.

I budgeten framgår att Färdtjänsten ska jobba vidare med kvalitetsutveckling och öka valfriheten. Det framgår också att nämnden ska sträva efter att göra resandet friare och öka resetilldelningen. Det är, som jag ser det, några helt centrala frågor för att utveckla färdtjänstverksamheten i framtiden.

Min egen period som färdtjänstpolitiker lider mot sitt slut. I december leder jag mitt sista sammanträde och sedan lämnas den politiska rodret över till trafiknämnden. Det är med visst vemod jag lämnar färdtjänstfrågorna men det är dags för mig att gå vidare. Jag har fått nya stora utmaningar att ta tag i och med mig i mitt nya uppdrag har jag massor av kunskaper och erfarenheter som arbetet i färdtjänstnämnden gett mig.

Read more

Med anledning av kulturnämndens nya budget i landstinget skrev Svenska Dagbladet några rader om mig, min roll och landstingets kulturpolitik. Se här. De skriver bland annat om konserthuset, som landstinget är huvudfinansiär för. Jag tycker det är viktigt att konserthuset får ett långsiktigt avtal med landstinget. Det är av länets mest framstående kulturverksamheter som betyder mycket för vår region ur en rad aspekter. Inte minst bidrar konserthuset till ett blomstrande musikliv i Stockholmstrakten.

Själv går jag gärna till Konserthuset, även om det inte blir så ofta som jag skulle önska. I lördags var jag i alla fall där och njöt av Renée Fleming. Vilken fantastisk artist! Det musikaliska var självklart på topp men lika härlig är hennes utstrålning och charm.

Sedan barnen kom har kulturkonsumtionen för min egen del försjutits en del mot barnkultur (för att inte tala om filmtittandet hemma i tv-soffan som ökat markant…). Kultur för barn och unga är sedan länge en tydligt prioritering i landstingets kulturbudget. Så ska det fortsätta vara.

Read more