Anna Starbrink's Posts

För att ge alla kvinnor möjlighet att genomföra sin cellprovtagning, erbjuder Region Stockholm nu självprovtagning för HPV-virus. Det blir också en fördel för att undvika risken för smittspridning av covid.

15 000 erbjudanden om självprovtagning för HPV har nu skickats ut till kvinnor i Region Stockholm. Vi vill inte att någon ska riskera att utveckla cancer som kunnat undvikas och därför vill vi göra screeningen så lättillgänglig som möjligt för så mnga som möjligt. Först får man erbjudandet och om man nappar får man ett testkit hemskickat.

Varje år erbjuds 300 000 kvinnor att genomföra cellprovtagning i Stockholmsregionen. Självprovtagning prövas nu i begränsad skala för att sedan kunna skalas upp. För självprovtagning behöver man kunna identifiera sig med bankID.

Cellprovtagning för att upptäcka HPV-virus är viktigt för att upptäcka förändringar och förebygga livmoderhalscancer. Det är en av flera förebyggande insatser vi gör där olika screeningprogram har en central betydelse.

Läs mer om Region Stockholms förebyggande arbetet mot cancer på Regionalt Cancercentrums hemsida https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/

Read more

Debatten om Liberalernas vägval pågår både i och utanför partiet. Jag vill bidra med mina tankar om detta.

Partiet väg framåt behöver förstås diskuteras, men inte i termer av kortsiktiga taktiska överväganden. Inte heller kan det handla om att några ska besegra andra inom partiet eller att fortsätta älta personfrågor. Liberalerna är alla medlemmars parti och vi ska ha en livaktig debatt. Men vi måste också samla partiet i de frågor där vi står enade. I partiets mitt finns svaren. Inget kan vara viktigare än att försvara den liberala demokratin och individens frihet. 

Utvecklingen i många europeiska länder där högernationalismen breder ut sig förskräcker. Den senaste tidens utveckling i USA, som drivits fram av den motvilligt avgående presidenten, visar att respekten för demokratin och de institutioner som bär upp den, liksom för den fria pressen är kraftigt underminerad. 

Jag är formad i en tid präglad av hopp och frihet. På min artonårsdag föll Berlinmuren och världens öppnade sig. Naivt trodde jag och många andra att liberalismen hade segrat. Nu vet vi att friheten alltid måste försvaras. Hoten mot många människors frihet är stora och farliga och de visar sig i de många små steg och värderingsförskjutningar som sker i varierande grad över tid i olika länder, så också hos oss. 

Liberala värden trycks tillbaka och liberaler attackeras hårt av sina motståndare, till och med bland forna Alliansvänner. Det öppna samhället bekämpas från ytterkanterna i svensk politik och de liberala landvinningarna som gjorts under decennier riskerar att gå förlorade. Individualismen får stå tillbaka när en nygammal kollektivism brer ut sig i den politiska debatten. ”Socialliberal” används idag som ett skällsord av den aggressiva högerns twitterarmé. 

Nu, mer än på mycket länge, är det nödvändigt att samla det liberala engagemanget och driva framåt idéerna om demokrati, frihet för den enskilda människan, humanismen och en politik som kombinerar fri ekonomi med socialt ansvar. 

Allt sedan 1900-talets store reformdecennier har Liberalerna hållit socialliberalismen högt i såväl partiprogram som i praktisk politik lokalt så väl som nationellt. Uppgiften att ta kampen mot antiliberala krafter har vart en drivkraft genom partiets historia. Det är en tradition att vårda, men också ett idéfundament att bygga de moderna lösningarna på dagens och framtidens stora samhällsutmaningar på. Liberalernas viktigaste uppdrag är självklart: Människans frihet.

Januariavtalet är inte en perfekt lösning. Långt därifrån, men det har gett oss möjlighet att få igenom många liberala reformer som jag är stolt över. Avtalet var inte mitt förstahandsval, jag tror vi som parti hade fått ännu större genomslag och mer tydlighet kring vår politik om vi varit med i regeringen. Men jag kan leva med januariavtalet eftersom det ger oss inflytande till nytta för landet. Nästa år är det val, och till hösten ska den sista gemensamma budgetpropositionen inom avtalets ram presenteras. Det är en möjlighet att driva igenom ytterligare liberala reformer och ta ansvar för landet under den djupa corona-krisen. Därefter behöver vi använda utrymmet till tydlig profilering av vårt eget parti, med landsmötet som ett viktigt tillfälle att samla liberalerna i en gemensam vilja stärka de liberala idéerna i vår tid.

Min slustsats är att vi måste fortsätta formulera en frihetspolitik som står i skarp kontrast till populismens ytterkantspartier till både höger och vänster och deras kollektivistiska samhällssyn.

Vi bör gå till val som ett självständigt parti med en egen tydlig liberal agenda utan att nervöst snegla på andra partiers program. Regeringsfrågan kommer att förfölja oss och vårt svar bör vara att vi samarbetar med de partier som ger störst liberalt genomslag i politiken här och nu men också bygger friheten stark framåt, och vi fortsätter hålla populisterna borta från regeringsmakten.

Read more

Jag jobbar på hemifrån. Det mesta kretsar kring covid-19 och de enorma utmaningarna för vårt samhälle och framförallt för sjukvården. Men vi behöver också blicka framåt och utveckla sjukvården, inte minst för de patienter som behöver högspecialiserad vård.

I vårt lilla land måste vi samarbete för att kunna erbjuda högspecialiserad vård, alla sjukhus eller ens alla regioner kan ha fullt utbud av den mest avancerade vården som dess bättre inte så många patienter behöver. Men när den behövs måste den vara tillgänglig för alla oavsett var i landet man bor.

Därför finns det viss vård som bara ett fåtal sjukhus i landet får utföra, allt för att säkerställa en hög kompetens och för att använda resurserna klokt. Patienter från hela landet är välkomna att del av vården. Stockholms sjukvård ligger långt framme inom flera viktiga – till och med livsavgörande, områden.

Södersjukhuset har fått uppdraget att från nu, den 1 januari 2021, som ett av fyra sjukhus i landet, ansvara för högspecialiserad vård inom endometrios, som är ett stort problem för många kvinnor. På 1177 vårdguiden beskrivs det så här: ”Endometrios innebär att vävnad som liknar livmoderslemhinnan växer utanför livmodern. Ungefär var tionde person som har mens har sjukdomen. Ett vanligt symtom är att ha mycket ont i samband med mens. Det vanligaste är att du behöver behandling för att smärtan ska lindras eller försvinna.” Väldigt bra, tycker jag, att detta nu blir ett område för nationell högspeciliserad vård.

Nu står det också klart att Karolinska sjukhuset blir ensam utförare av vissa avancerad fosterterapi, med start under våren 2021. Det handlar om operationer på foster inne i den gravida magen. Även högspecialiserad diagnostik av embryon vid provrörsbefruktning för att hjälpa familjer med svåra ärftliga sjukdomar, blir Karolinska utförare av.

Sedan tidigare har Stockholmssjukhus flera viktiga nationella uppdrag. och under 2021 planeras för flera beslut om nationella uppdrag. Utgångspunkten vid beslut om var viss vård ska ges kompetens och kvalitet, för patienternas skulle får inte en massa ovidkommande hänsyn tas. Med det sagt så hoppas och tror jag att Stockholmsvården kommer att stå sig väl i konkurrensen med andra sjukhus i landet om att få ansvaret för mer högspecialiserad vård.

Jag är väldigt stolt över den stora kompetens och yrkesskicklighet som finns inom Stockholmsregionens sjukhus.

Läs gärna mer om den nationellt högspecialiserade vården.

Read more

Hemarbetet fortsätter även på det nya året. Och det finns förstås mycket att ta tag i. Jag känner mig hoppfull i starten av det nya året. Vaccinet mot covid-19 är här och jag hoppas vi anar ljuset i tunneln. Men det finns förstås andra hälsoproblem också som måste bekämpas.

Coronoandemin får allvarliga effekter för hälsan, inte bara för dem som drabbats av sjukdomen. Mammografi och annan cancerscreening ställdes in under några veckor i våras, och det var även många som inte ville komma på screening när den startade igen förmodligen av rädsla för smittspridningen. Men nu är deltagandet i mammografi tillbaka på tidigare nivå, drygt 70 procent. Det är dock alldeles för lågt, tycker jag. Jag föreslår därför nya åtgärder för att fler ska delta i såväl mammografi och gyncancerscreening.

Jag vill att regionens egna anställda ska få gå på screening på arbetstid. 35.000 kvinnor över 23 år arbetar i regionen och skulle beröras. Screening borde ses som friskvård, så anställda kan använda sina friskvårdstimmar för att gå på t ex mammografi. Jag hoppas få med mig majoriteten i Region Stockholm på förslaget.

Screening för att upptäcka cancer är en av de mest effektiva hälsoinsatserna som finns. Därför har vi gjort all screening kostnadsfri för den enskilde – men vi behöver göra mycket mer. Att 3 av 10 kvinnor avstår från sin mammografi är ett stort problem.

Regionen arbetar med flera åtgärder för att fler ska utnyttja erbjudanden om screening, t ex hälsokommunikatörer med flera olika språk, hemtestning, erbjudande om lungcancerscreening för kvinnor, m m. (Se mer nedan).

I t ex mammografi undersöks alla kvinnor i ett visst åldersspann, 40-74 år, och med en viss fast intervall mellan undersökningarna, lika för alla. Men risken för att utveckla bröstcancer är individuell och dagens åldersgränser är en slags åldersdiskriminering. Genom att utgå från olika riskfaktorer kan vi individanpassa screeningen i framtiden – då kommer vissa få börja på mammografi kanske redan i 20-årsåldern, och få gå mycket tätare än var 18:e månad. Och man kunde få fortsätta gå på mammografi även efter 74 år.

Regionens åtgärder för att öka deltagande i screening:

Hälsokommunikatörer arbetar på fem språk (arabiska, somaliska, tigrinja, dari/persiska, lätt svenska och engelska) för att nå ut med information om hälsa och vård, bl a för att uppmuntra deltagande i screening.

Hemtestning för cellprovtagning mot gyncancer erbjuds sedan 2019.

Lungcancerscreening (datortomografi) erbjuds som testverksamhet till kvinnor som går på mammografi.

All screening i Region Stockholm är avgiftsfri. Befintliga screeningprogram gäller bröstcancer (mammografi), gynekologisk cancer (livmoderhalscancer etc), tjock- och ändtarmscancer (där Stockholms program var först i landet och utgör förebild), samt pulsåderbråck i buken (bukaortaaneurysm).

Read more

Det blir skönt att få lämna 2020 bakom oss. Det har verkligen varit påfrestningarnas år för många. Pandemin har tvingat så många att göra enorma uppoffringar och många har drabbats hårt av sjukdom och av sorg.

Det sociala livet har satts på sparlåga och många är hårt pressade ekonomiskt och riskerar att se sina livsverk eller arbetet gå förlorade. Andra har jobbat orimligt hårt för att vården och samhället ska fungera mitt i pandemin.

För mig personligen har det varit tufft både på jobbet och privat, precis som för så många andra. Men jag är tacksam att jag och familjen klarat oss undan smittan så här långt.

Jag har också många ljusa minnen från 2020, t ex är det fint att se alla som osjälviskt anstränger sig för andra, alla som hjälper grannar som behöver få hem varor, alla som makar lite på sig så det inte ska bli trångt. Sommardagar med familjen på bilsemester i Sverige påminde rätt mycket om min barndoms somrar på ett fint sätt. Vännerna som finns där, men som jag nu bara träffar digitalt, eller möjligen på en promenad har förstås också varit viktiga under året. Den största och mest hoppfulla händelsen var alldeles nyligen när de första vaccindoserna gavs.

Låt oss blicka framåt nu. Vaccinet är här och i tur och ordning ska vi alla få vaccinera oss, och jag hoppas verkligen att så många som möjligt av oss vuxna tar vara på den möjligheten för sin egen skull men också av omtanke om andra människors hälsa, samt förstås för att vår sjukvård ska slippa den enorma belastningen. Om vi göra det kan vi äntligen få se slutet på den här förfärliga pendemiperioden.

Det finns mycket att ta tag i i regionen det kommande året. Bland annat har vi en vårdskuld att betala och en akutsjukvård som genomfört en enorm insats men till priset av att många är uttröttade och behöver återhämtning. Och vi behöver sätta ny fart i utvecklingsarbetet kring primärvården och alldeles särskilt lägga kraften på att stärka hälsan i befolkningen. Det är en central fråga som handlar både om människors frihet att leva självständiga liv, men det handlar också om att rusta oss för kommande utmaningar. Jag ser mycket fram emot att få ta tag i allt detta och mycket mer på det nya året.

Jag längtar enormt mycket efter att få göra hela vanliga, trevliga saker. Äta middag med vänner, gå på teater och konserter, ha fest (det finns många uppskjutna firanden att ta tag i), strosa runt på stan utan att rygga undan för varje människa jag möter, träffa medarbetarna och vara på jobbet.

Jag längtar efter nära gemenskapen, stadens puls och spontaniteten i livet. Att få tillbaka detta enkla och samtidigt så stora är mina förhoppningar för året som kommer.

Jag önskar er alla ett riktigt gott nytt år!

Bilden har min man Jonas Förare tagit.

Read more

Under 2020 har digitala vårdbesök genom Region Stockholms egen app ”Alltid Öppet” ökat i raketfart. Totalt ökade videobesöken med 1 259 %, och möjligheten till digitala vårdbesök har under året lanserats även på samtliga akutsjukhus, inom psykiatrin och på många specialistmottagningar. Överlägset flest, nästan 418 000 videobesök, har gjorts på husläkarmottagningarna, en ökning med 1 094 %.

När pandemin ökade i våras ställde många vårdgivare om till att erbjuda digital vård i en högre utsträckning för att minska smittspridningen. Tack vare detta kunde många patienter upprätthålla sin kontakt med vården på distans, och för vårdcentralerna ökade t.ex. antalet videobesök med över 1 000 %. Pandemin har utmanat vården på väldigt många sätt, men för vårt mål om en digifysisk vård har pandemin varit en katalysator för en viktig och långsiktig utveckling mot en god och nära vård med hög tillgänglighet.

Under pandemin har inte bara vårdcentraler utan också många delar av specialistvården börjat erbjuda digitala vårdbesök. Teknik som redan fanns på plats i vissa delar av vården har snabbt kunnat spridas till nya vårdområden. Mer än var fjärde stockholmare har nu appen ”Alltid Öppet” installerat i sin telefon, och nya funktioner som chatt, tidsbokning och digitala kallelser lanseras inom kort.

Min kollega och partivän Daniel Forslund har arbetat intensivt för att utveckla digitala möjligheter i vården. Ha kommenterar Alltid Öppets positiva utveckling:

– Den snabba digitala utvecklingen i vården är inte bara en effekt av pandemin, utan ett resultat av ett mångårigt strategiskt arbete för en sjukvård som är både fysisk och digital. Appen Alltid Öppet lanserades redan 2018, och under 2019 lade vi grunden för en mer digifysisk vård genom att besluta om en digital vårdgaranti. Jag är särskilt glad över att patienter inom psykiatrin, patienter med kronisk sjukdom och de som tillhör de största riskgrupperna har kunnat bibehålla vårdkontinuiteten med teknikens hjälp. Exempelvis har digitala vårdbesök på akutsjukhusen nästan 70-faldigats, alltså en ökning med över 7 000 procent.

Tabell: Videobesök januari-november
Vårdgren20192020% förändring
Akutsomatik28920 6087 031%
Primärvård35 706481 4321 248%
varav husläkarmottagningar34 996417 7101 094%
Psykiatri45654 50711 853%
Geriatrik09
Övrig sjukvård7584 315469%
Övrigt1464 8293 208%
Totalt72 351983 4101 259%

Vi har i regionen fattat ett stort antal beslut under detta märkliga coronaår för att underlätta digitala vårdbesök:

Vårdval specialiserad fysioterapi taget i februari: https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/halso-och-sjukvardsnamnden/avtalsutskottet/2020-02-05/7-revidering-av-forfragningsunderlag-for-vardvalsomradet-specialiserad-fysioterapi.pdf

Vårdval primärvårdsrehabilitering taget i juni: https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/halso-och-sjukvardsnamnden/avtalsutskottet/2020-06-03/7-revidering-av-forfragningsunderlag-av-vardvalsomradet-primarvardsrehabilitering.pdf

Vårdval logopedi taget i oktober: https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/halso-och-sjukvardsnamnden/avtalsutskottet/2020-10-07/8-revidering-av-forfragningsunderlag-for-vardvalsomrade-logopedi-med-avseende-pa-digitala-vardmoten.pdf

Vårdval sexuell hälsa taget i december: https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/halso-och-sjukvardsnamnden/avtalsutskottet/2020-12-02/6-revidering-av-forfragningsunderlag-for-vardvalsomradet-sexuell-halsa.pdf

Vårdval specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom taget i december: https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/halso-och-sjukvardsnamnden/avtalsutskottet/2020-12-02/7-revidering-av-forfragningsunderlag-for-vardvalsomradet-specialiserad-rehabilitering-vid-langvarig-smarta-och-utmattningssyndrom.pdf

HSN beslut i december – tillfälligt beslut gällande vårdkontakter på distans med anledning av covid-19 (detta avser ffa specialistvård): https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/halso-och-sjukvardsnamnden/2020/201215/6-tillfalligt-beslut-gallande-vardkontakter-pa-distans-med-anledning-av-covid-19.pdf

HSN beslut i december – tillfälligt beslut gällande vårdkontakter på distans m.m. inom närsjukvården med anledning av cobid-19 (detta avser ffa primärvård och annan närsjukvård): https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/halso-och-sjukvardsnamnden/2020/201215/7-tillfalligt-beslut-gallande-vardkontakter-pa-distans-m.m.-inom-narsjukvarden-med-anledning-av-covid-19.pdf

Read more

Ibland mår människor så fruktansvärt dåligt att de ser döden som en utväg. Det är en tragedi som är svår att leva med för dem som blir kvar, och en fruktansvärd förlust för de närstående. Jag har några gånger i mitt liv sett personer i min närhet sjunka ner i det allra svåraste, och för en vän ledde depressionen till döden. Jag minns henne som så ung, glad, framgångsrik och vacker. Men depression kan drabba oss alla. Och då måste hjälpen finnas.

Om du är en av dem som mår sådär dåligt, eller är det någon i din närhet det handlar om ska du inte tveka att kontakta vården. Ring 1177, och om läget är akut är det 112 som gäller.

2015 påbörjade Region Stockholm ett projekt med en psykiatrisk ambulans som åkte på utryckningar där det behövdes en akut psykiatrisk bedömning. Ambulansen blev snabbt mycket framgångsrik i sitt arbete och sedan 2017 är den en del av den ordinarie prehospitala vården i Stockholm och åker på nästan 200 utryckningar per månad. Många patienter kan få hjälp direkt på plats och behöver således inte åka till någon mottagning men lite mer än en fjärdedel av patienterna transporteras till den psykiatriska akutmottagningen vid S:t Görans sjukhus för att kunna få akut hjälp. Jag är väldigt stolt över den psykiatriska ambulansen som gör ett väldigt viktigt arbete med att hjälpa människor när de mår som allra sämst. Jag skulle också säga att ambulansen är särskilt viktig ett år som detta när allt fler människor mår dåligt på grund av pandemin och dess effekter. Senast igår rapporterade Sveriges Radio om att det är en stor ökning av samtal om självmord till SOS Alarm under 2020 jämfört med tidigare år. Det märker även vi i Region Stockholm och därför kommer den psykiatriska ambulansen förstärkas med ytterligare en enhet mellan december 2020 till och med februari 2021. Förhoppningen är att fler människor kommer kunna få vård så att de kan må bättre.

När det gäller suicidpreventivt arbete har vi under året även antagit en strategi för suicidprevention som beskriver hur Region Stockholm ska arbeta för att förhindra suicid. Utifrån strategin kan verksamheter som är berörda ta fram egna handlingsplaner. Första linjens psykiska hälsa, som jag skrivit om tidigare, kommer vara otroligt viktigt för att kunna fånga upp personer som mår psykiskt dåligt. Många kommer behandlas inom första linjen medans andra kommer fångas upp och remitteras vidare till specialistpsykiatrin där de kan få rätt vård.

Read more

Äntligen! Region Stockholm har idag påbörjat vaccinationen av våra invånare. Starten av vaccinationen är en efterlängtad, glädjens, dag. Nu vidtar en omsorgsfull och ganska lång process för att successivt vaccinera alla vuxna invånare i Stockholmsregionen.

Äldre som bor på särskilda boenden är först ut att få vaccin, och snart även andra personer i riskgrupp som har sjukvård och stöd i det egna hemmet och äldreomsorgens personal. Sedan fortsätter vi med andra riskgrupper. Om några månader blir det aktuellt att börja vaccinera allmänheten i stort.

Jag vill verkligen uppmana alla stockholmare och svenskar att verkligen vaccinera sig, när det blir er tur. Det är ett skydd för dig själv men också för andra omkring dig: anhöriga, kollegor och alla medmänniskor som du kanske inte känner – särskilt för dem i riskgrupp. Ta ansvar, visa solidaritet och ta vaccinet.

Att vaccinet är här betyder inte faran är över. Det dröjer många månader innan vi förhoppningsvis kan lägga pandemin bakom om oss. Vi måste fortsätta följa de strikta restriktionerna.

Håll ut. Håll avstånd. Håll ihop.

Read more

Det blir inte som vanligt, eller som jag önskat i jul. Pandemin håller oss i sitt grepp. Många har dött med covid-19 i år. Det är en stor förlust och en sorg. Än fler är sjuka och behöver vård.

Det är så mycket oro och lidande för många just nu. Och på sjukhusen och i den geriatriska vården liksom i äldreomsorgen sliter medarbetarna hårt, fast de redan är trötta och slitna. Det är en förfärlig tid.

Trots allt detta mörka just nu ser jag med förtröstan på framåt. Om allt går som planerat kommer vi snart att ha vaccin mot covid-19 i Sverige, och redan på söndag är förhoppningen att de första vaccinationerna ska kunna ges till några av de allra sårbaraste människorna. Det är ett ljus i mörkret.

Jag önskar er alla en god jul.

Read more