september 09, 2023

För den som är allvarligt sjuk kan avancerad vård i det egna hemmet vara ett bra alternativ till att vara inlagd på sjukhus. Det är en vårdform som ökat mycket under senare år, men alla känner inte till möjligheten och fler skulle kunna ha nytta av nära vård hemma. Jag fick chansen vara med en dag i vården.

Igår besökte jag Aleris verksamhet Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) i Handen. De erbjuder vård i hemmet till patienter med allvarlig sjukdom som cancer, kol, hjärtsvikt och så vidare. Det är en fantastisk möjlighet som gör att människor kan vara i sitt eget hem och ändå få tillgång till avancera sjukvård på ett personligt sätt. Det är lätt att föreställa sig hur skönt det måste vara att i någon mån kunna fortsätta sitt normala liv, trots sjukdom.

Kaj, som är patient i ASIH, hade innan besöket sagt att han ville träffas och berätta om sina upplevelser. Det blev ett fint möte.

Jag fick också följa med på ett hembesök till patienten Kaj, som haft avancerad sjukvård i hemmet under närmare ett år. Inom ett par veckor kommer han inte längre behöva ASIH, då hans hälsa förbättrats.

Vi slog oss ner vid hans köksbord och jag fick höra honom beskriva vad vården i hemmet betytt. Innan han blev sjuk hade han aldrig hört talas om ASIH, men när han fick erbjudandet tackade han utan tvekan ja.

Läkare Anna Öjdahl Bodén berättar att de gör regelbundna hembesök hos patienterna. Och hemma hos Kaj har de varit varje vecka, förutom under sommaren då det varit lite glesare. Vid besöken har hans hälsa följts upp, läkemedel lämnats och om behov funnits har han även kunnat få annan behandling hemma.

Kaj berättade att han och hustrun skaffade hund när han blev sjuk, för att komma ut och för glädjen med husdjur, men också med en svår tanke om framtiden: ”om jag inte överlever ska min fru ändå ha hunden kvar”. Orden fastnade hos mig. Det blev så tydligt hur allvarligt sjuk den här mannen varit. Kaj berättade också att han är en person som inte ger upp och när han fick diagnosen bestämde han sig för att han skulle kämpa för sin hälsa. I dag mår han bra och han tror att hans inställning har hjälpt honom att hålla modet uppe. Han beskrev också hur viktigt det varit att vården snabbt kunde ge honom en diagnos och sätta in behandling som varit tuff men nödvändig.

När livet är skört är det förstås väldigt viktigt att känna tillit till vården. Kaj beskrev hur mycket ASIH och den kontinuerliga kontakten med läkaren och sjuksköterskan betytt för honom. Jag själv är imponerad av den vård och det fina bemötandet som medarbetarna i ASIH ger patienterna.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823