februari 02, 2023
Sjukvård & hälsa

Barn har rätt till logopedi – vårdvalet en framgång

Vårdval för logopedi har eliminerat långa väntetider för barn med språksvårigheter. Det är viktigt att följa upp och kontrollera kostnaderna men tillgängligheten och möjligheten att välja vårdgivare är viktiga att värna.

Innan vårdvalet infördes var problemen stora med långa väntetider för barn med språksvårigheter. Efter vårdvalet kapades köerna med hjälp av de fristående vårdgivarna. Inför utvecklingen av vårdvalet är det viktigt att se över rutiner och ha kontroll på kostnaderna men i grunden är vårdvalet en stor framgång.

Barn har rätt till logopedi, i tid. Det var problemet som vårdval logopedi löste. Samma effekt av vårdval ser vi på många andra områden som höft- och knäledsoperationer.

Jag är förvånad över Socialdemokraternas generalangrepp på vårdvalen. Det är en tydlig vänstergir vi ser i den socialdemokratiska sjukvårdspolitiken, där tillgängligheten och människors valfrihet nedprioriteras. Jag är ändå förvånad över att Socialdemokraterna med sitt höga och hårda tonläge verkar vilja kasta ut barnen med badvattnet.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823