september 09, 2023

Pandemin fortsätter drabba väldigt många människor på olika sätt. Igår larmade Bris om att allt fler barn och unga kontaktar dem och lider av ångest. Det är allt fler som ringer till dem och vill prata om ångest och allt fler som söker om ångest på deras hemsida – antalet som söker information om ångest på deras hemsida har ökat med 218 procent i år. Detta tycker jag är djupt bekymrande – en god psykisk hälsa är viktigt för att unga människor ska kunna forma sitt liv och sin framtid.

När vi tvingas att spendera allt mer tid hemma och uppmanas att minska vårt sociala umgänge är det många som blir lidande. Många människor upplever en ökad ensamhet, såväl unga som äldre, och för barn och unga som lever under problematiska hem- och familjeförhållanden finns risken för ökade psykiska problem. Trots pandemin är det viktigt att människor fortsätter söka vård så att inte ohälsan försämras ytterligare. För att minska smittspridningen har vi Region Stockholm under året möjliggjort för fler digitala vårdbesök och inom framförallt psykiatrin ser vi att allt fler söker digital vård.

Vi vidtar också andra åtgärder för att förbättra vården för personer med psykisk ohälsa. Bland annat bygger vi ut första linjens psykiska hälsa för barn och unga så att alla husläkarmottagningar runtom i regionen ska kunna ta emot barn och unga med måttliga psykiska problem. Genom första linjen stärker vi också det samverkande arbetet mellan vården och elevhälsan som är så viktiga i det såväl förebyggande som akuta arbetet med psykisk ohälsa.

Vad vi gör och vad Liberalerna vill göra för unga skrev jag och mina kollegor Isabel Smedberg-Palmqvist, som är skolborgarråd i Stockholms stad, och Anna Horn, vice ordförande i Region Stockholms psykiatriberedning, om tidigare i höst. Artikeln kan du läsa här.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823