april 04, 2024

Alla vill vi väl sätta barnens välmående främst, men det är inte alltid så lätt att räcka till som förälder och ibland behövs det hjälp får vården. Som mamma mår jag aldrig bättre än mina barn. När de är ledsna eller mår dåligt på något sätt påverkar det mig. Så tror jag de flesta har det.

Många unga mår psykiskt dåligt av stress, oro och ibland depressioner. Det är viktigt att veta att det finns professionell hjälp att få, när det behövs, från skolan, vården eller socialtjänsten. Skolan är i sig en avgörande skyddsfaktor mot ohälsa.

Att ge barnen förutsättningar för välmående och förebygga psykisk och fysisk ohälsa är en riktigt viktigt uppgift som jag vill arbeta mer med både idag i regionen, och om jag blir invald i riksdagen.

För mig innebär hälsa frihet. När vi och våra barn mår bra blir vi självständiga och fria. Det finns mycket att ta tag i, och här är några frågor som jag vill lyfta fram:

• En skoldag präglad av lugn och studiero, med tydliga positiva förväntningar ger goda förutsättningar för såväl kunskap som välbefinnande. Skolan med elevhälsan, socialtjänsten och sjukvården måste samarbeta för att hjälpa elever som mår dåligt.

• En modern psykiatri finns tillgänglig nära på exempelvis vårdcentraler, för barn och unga med lindrig till måttlig psykisk ohälsa, med ökad tillgång till psykologer och även digitala vårdformer.

• Svenska barn sitter mer stilla än någonsin. De som tidigt upptäcker glädjen med att röra på sig, klarar oftare skolan och mår bättre – både fysiskt och psykiskt. Alla skolgårdar ska ge möjlighet till lek och rörelse. Och varje förskola ska låta alla barn röra på sig.

Barn behöver rörelse

• Pandemin har visat hur sårbara vi är. Covid-19 har slagit hårdast mot människor som redan innan hade sämre hälsa. Alla myndigheter som arbetar med att stärka Sveriges krishanteringsförmåga måste få i uppdrag att, i samverkan med kommuner, regioner och civilsamhället, inkludera stärkt folkhälsa i arbetet försvensk beredskap. Det gäller förstås barn och unga, men även vuxna.

• Ohälsa och segregation följs åt, ändå är inte hälsa ett prioriterat områdena i regeringens strategiska arbete för att motverka segregationen. Att blunda för ohälsan i förorterna är ett stort svek mot människorna som lever där. Därför måste hälsa bli en prioriterad del av Sveriges integrationsarbete. Tidiga insatser för barns hälsa behövs särskilt i områden där uppväxtvillkor är tuffa.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821