maj 05, 2024
Plåster

De bästa vårdcentralerna har korats av omvård.se. Bland de 20 bästa finns 14 privat drivna verksamheter. Det är en intressant information till ombuden på helgens S-kongress. Är det några av Sveriges bästa vårdcentraler som de vill förbjuda, när de kräver vinstförbud?

Allra bäst är husläkarmottagningen på Blidö i Stockholms län som drivs i offentlig regi. I toppen finns flera vårdcentraler i Stockholms län, tre av fem i topp finns här.

Rankingen bygger på 111 000 patientenkäter (alla landsting är inte med i enkäten, så helt rättvisande blir den inte). Det är Omvård.se som har bearbetat Sveriges Kommuner och Landstings patientenkät. De faktorer hos vårdcentralerna som bedömts av patienterna är: helhetsintryck, bemötande, delaktighet, information, förtroende, tillgänglighet, upplevd nytta samt om patienten kunde rekommendera vårdcentralen till andra.

Min egen (privata) vårdcentral på Södermalm hamnar inte påfallade högt på listan, snarare tvärt om, men själv är jag nöjd och glad med deras service och inte minst tillgängligheten.

Jag hoppas nu innerligt att S-kongressens ombud kan se värdet av mångfald och den kvalitetsutveckling som den kan bidra till. Det vore verkligen förfärligt om de bakåtsträvande grupperna inom partiet visar sig vara i majoritet. Om de skulle få makten efter nästa val blir i så fall det beska beskedet till landets nöjda patienter hos privata vårdcentraler att de valt fel och därför måste tvingas till andra vårdcentraler.

Som liberal och folkpartist känner jag mig förstås stärkt i uppfattningen att vi behöver ha många olika alternativ för människor att välja på och att kvalitetsutveckling och -uppföljning ska stå i centrum när vården utvecklas.

Läs mer: Dagens Medicin  Vårdföretagarna

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821