juli 07, 2024
Debatt om vårdval hos Praktikertjänst
Sjukvård & hälsa

Bättre kvalitetsuppföljning behövs i primärvården

Det går att se flera positiva effekter av vårdvalet, men reformen behöver följas upp ytterligare. Det var en av slutsatserna vid det seminarium jag deltog i igår.

Efter att vårdval införts har tillgängligheten ökat och sjuka människor får lättare en tid hos doktorn. Dessutom har primärvården stärkts, vilket ökat förutsättningarna för en patientcentrerad vård. Det var två av budskapen från granskningsmyndigheten Vårdanalys representant vid gårdagens frukostseminarium hos Praktikertjänst. Han påpekade samtidigt att det inte finns tillräckligt med kunskap för att få en heltäckande bild av vårdvalets effekter. Inte minst beror detta på att inte alla landsting har register för kvalitetsuppföljning i primärvården.

Jag fick också tillfälle att säga några ord om min, och Folkpartiets, syn på vårdvalet. Vi vet att det är uppskattat av patienterna, som fått bättre tillgänglighet och makt att välja den vårdcentral där de trivs bäst. I Stockholms län drivs en majoritet av vårdcentralerna av andra aktörer än landstinget. Den som vill avskaffa vårdvalet, stoppa etableringsfriheten och strypa förutsättningarna för dessa aktörer att bedriva en god verksamhet måste också svara på vad som ska hända med dessa, ofta mycket uppskattade, verksamheter.

Givetvis ska vi alltid kunna diskutera hur vårdvalet är utformat, hur ersättningsmodellerna ser ut, vilka effekter som uppnås och hur vi följer upp kvaliteten i vården. Det ska vi göra med utgångspunkten att åstadkomma den bästa möjliga vården, samtidigt som vi använder skattepengarna varsamt. Men jag kommer aldrig gå med på förslag som innebär att makt flyttas tillbaka från patienter till politiker och att den positiva utvecklingen för valfrihet och mångfald stannar av.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821