oktober 10, 2022
Sjukvård & hälsa

Bättre tillgång till aborter

Tillgängligheten till vården för den som behöver göra abort ska förbättras. Genom vårdval gynekologi utökas antalet vårdgivare som får utföra medicinska aborter från 5 till 49.

I delar av världen ser vi hur aborträtten utmanas, ofta genom att tillgången till vård i praktiken försvåras. I Sverige och i Stockholms läns landsting slår vi vakt om kvinnors rätt till sin egen kropp och därför är det viktigt att stärka tillgängligheten till medicinska aborter. Vi uppdrar ny till fler gynmottagningar att erbjuda aborter. Genom vårdvalet är det kvinnan själv som bestämmer vart hon vill vända sig.

Landstinget använder också 10 miljoner kronor, ur särskilda medel för kvinnors hälsa, för att öka tillgängligheten till medicinska aborter genom:

  • Central förbokning av medicinsk abort, så att det direkt framgår var kvinnan kan få hjälp snabbast och vårdpersonal slipper ringa runt.
  • Bättre hjälp för kvinnor som ringer 1177 Vårdguiden, genom ett förbättrat beslutsstöd till de som svarar på samtalen.
  • Utvecklad ultraljudsutbildning för barnmorskor verksamma i abortvården.

Aborträtten handlar inte enbart om att de ska vara lagliga. De måste också vara tillgängliga. I Sverige har alla kvinnor tillgång till abort genom den offentligt finansierade sjukvården. Vi ökar nu tillgängligheten till medicinska aborter som är en kroppsligt mer skonsam metod än kirurgisk abort. Dessa aborter utföras dock bara fram till vecka 9 och det är därför viktigt att informationen är god och lättillgänglig, och att vården sedan kan erbjudas snabbt.

Medicinska aborter är att föredra framför mer påfrestande kirurgiska ingrepp, och en kvinna ska aldrig behöva tvingas till en kirurgisk abort på grund av att en medicinsk abort inte är tillgänglig i tid. Aborter handlar också om kvinnors rätt till hälsa. I en modern sjukvård, i ett modernt samhälle ska en kvinna som behöver göra abort alltid få bra hjälp – oavsett vilken gynekologmottagning man vänder sig till.

SVT uppmärksammar våra insatser för att öka tillgängligheten till medicinska aborter.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821