oktober 10, 2021
BB Sophia
I augusti förra året hände det som inte får hända, men som ändå dessvärre inträffar några gånger varje år i Sverige – en mamma avlider i samband med förlossning. Det är fruktansvärd händelse som är smärtsam att föreställa sig.

Under onsdagkvällen sände TV4 Kalla Fakta om BB Sophia och den tragiska händelsen. Jag vill gärna delge några av mina reklektioner efter programmet. Först vill jag säga att det är bra att sjukvården granskas och debatteras. Det handlar om en av våra allra viktigaste samhällssektorer och det är viktigt att den granskas.

Vi har höga säkerhetskrav på all vård i Stockholm och självklart även i förlossningsvården. Även om jag själv är ny i hälso- och sjukvårdsnämnden och därför inte kan redogöra för hur diskussionerna fördes inför beslutet att ge uppdraget till BB Sophia att bedriva förlossningsvård, så har jag självklart följt frågan.

Förlossningsvården i Stockholm har byggts ut på senare år, framför allt genom tillkomsten av BB Sophia som drivs av Praktikertjänst. Som alla vårdverksamheter med landstingsavtal är de öppna för alla invånare/patienter (i detta fall blivande föräldrar) i länet. Föräldrarna verkar också väldigt nöjda med BB Sophia, som får höga betyg i patientenkäten (99 procent är ”helt nöjda” med vården, 96 procent skulle rekommendera den till andra – där är rikssnittet 89 procent).

Inför starten och under det dryga år som BB Sophia varit igång har verksamheten varit debatterad. Kritiker menar att säkerheten för mammor och barn inte är tillräcklig. Att en mamma tragiskt nog avled efter förlossningen, en av ett litet antal kvinnor som varje år dör i samband med förlossningar i Sverige, är naturligtvis djupt sorgligt. Denna händelse är något som ska utredas och följas upp, som alltid när allvarliga händelser inträffar. Så sker också och vi avvaktar IVO:s (Inspektionen för vård och omsorg) utlåtande. Jag är frustrerad över att IVO:s rapport dröjer, men kan också ha respekt för att det kan ta tid att göra ordentliga utredningar.

Den generella kritiken mot säkerheten på BB Sophia grundar sig bland annat på vad som sägs vara bristfällig intensivvård. BB Sophia eller Sophiahemmet har inte en full intensivvårdsavdelning. Förlossningskliniken har dock tillgång till intensivvårdsplatser och operationssalar, som är dedikerade till just deras behov. Det betyder att mammor och barn snabbt ska kunna få adekvat vård. De som behöver ett akutsjukhus fulla resurser kan sedan föras till något av våra akutsjukhus i länet, främst Karolinska Universitetssjukhuset. Transporter av patienter under intensivvård sker regelbundet mellan sjukhus i Stockholm; det finns goda rutiner för detta och en särskild ambulans som i princip är en rullande intensivvårdsplats.

Bedömningen av säkerheten på BB Sophia behöver förstås expertisen göra, det kan och bör inte vi som är politiker och lekmän göra. På mitt bord som högsta ansvarig för hälso- och sjukvården i Stockholms län ligger att se till att vården har de resurser som behövs och följer de krav som finns, både från oss som beställare och från lagstiftare och tillsynsmyndigheter. Att medicinska och säkerhetsmässiga krav uppfylls är en bedömning som görs av medicinska experter och vår hälso- och sjukvårdsförvaltning – för vården vid BB Sophia, liksom alla andra vårdverksamheter i Stockholms län. Enskilda fall ska alltid granskas särskilt när så krävs och lärdomar ska dras av detta. Vi avvaktar nu de uppföljningar och granskningar som görs för att säkerställa att förlossningsvården ska vara säker både nu och i framtiden. Det är något alla mammor, pappor, barn och andra stockholmare alltid ska kunna lita på.

Här kan ni se Kalla fakta.

Läs gärna BB Sophias kommentarer till granskningen.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1735