oktober 10, 2023
Sjukvård & hälsa

Begränsa regeringens makt att inskränka våra friheter – avbryt pandemilagen

Det är bra att Liberalerna i riksdagen vill begränsa den makt som pandemilagen givit regeringen. Lagen var en tillfällig åtgärd för att i ett akut skeende ge regeringen och dess myndigheter verktyg att bekämpa pandemin. Men nu är det är dags att riksdagen återtar ansvaret för åtgärder mot covid-19. Regeringen har trampat snett och statsministern talade svepande om luftvägsinfektioner som rs-virus och influensa som skäl till nya restriktioner. Det är en farlig utveckling.

Det största bekymret är inte Folkhälsomyndighetens rekommendationer och beslut om bland annat krogarnas stängningstid, även om det är svårt att förstå meningen med att begränsa öppettider när mycket tyder på att det är på jobbet, i hemmet och i skolan som smittan drivs. Även utan den nu gällande pandemilagen måste myndigheterna kunna agera skyndsamt i konkreta situationer mot smittspridning, inom demokratiskt beslutade ramar. Deras beslut om inskränkningar i människors frihet måste alltid noga motiveras av hur människors liv och hälsa tydligt kan skyddas. Det blir en viktig fråga att lösa.

Det allvarligaste i regeringens hantering av pandemin är de långtgående inskränkningarna i möjligheterna för invånarna att samlas till allmänna tillställningar och att man inte drar sig för att begränsa enskilda, sårbara människors möjlighet till social samvaro och gemenskap med sina nära och kära.

Eventuella begränsningar i människors möjligheter att samlas bör vara ett ansvar för riksdagen att ta, och riksdagen bör då säkerställa att det är noga avvägda och tidsbegränsade åtgärder, inte åtgärder utan stoppdatum. Ett brett användande av vaccinationspass kan vara en sådan åtgärd.

Regeringen borde också tvingas lägga fram sin plan för att minska smittspridningen till riksdagen. Den planen presenterade regeringen den 7:e december och sedan dess finns ett hot om bland annat nytt besöksförbud i äldreomsorgen. Det borde riksdagen sätta stopp för.

Det är dags att riksdagen återtar sin roll för det demokratiska styret av landet. Regeringen kan inte längre få så långtgående mandat att inskränka allas vår frihet.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823