januari 01, 2022
Sjukvård & hälsa

Bekämpa smitta med vaccin – inte isolering av äldre

Julen är en tid av gemenskap. För många blir dock ensamheten särskilt påtaglig. Pandemin har gjort oss mer medvetna om isoleringens konsekvenser. Så många sårbara, främst äldre människor har i de första vågorna hållits isolerade från sina nära och kära.

Min slutsats är: Aldrig mera besöksförbud! Men regeringen vill gå i motsatt riktning och har tillsatt en utredning som ska se över smittskyddslagen, bland annat i syfte att ge omsorgen möjlighet till ännu mer isolering och tvångsåtgärder riktade till de som omsorgen är till för att stödja och ge en värdig omvårdnad. Idag kräver jag och riksdagsledamot Barbro Westerholm (L) på DN debatt att regeringen ska ändra utredningsdirektiven. Människor ska aldrig mer bli fångar i sina egna hem genom långvariga besöksförbud. I stället måste vi få en tydlig lagreglerad förväntan på vårdpersonal att vara vaccinerad.

Fler sårbara människor smittas av covid-19 i äldreomsorgen. Samtidigt visar statistiken att många medarbetare på äldreboenden och i hemtjänsten har valt bort vaccinet. Smittspårning visar dessutom att det i vissa fall finns en direkt koppling mellan smittade äldre och ovaccinerad personal. Detta är ett enormt svek mot äldre, sårbara människor.

Det är bra att de äldsta nu har en hög vaccinationsgrad men det är också viktigt att yngre vaccinerar sig. Och det gäller förstås alldeles särskilt personer som arbetar nära de mest sårbara. Vaccinet skyddar äldre, men det är inte hundraprocentigt. Om alla i omgivningen också har ett vaccinskydd, minskar risken för smittspridning kraftigt – det är framför allt ovaccinerade som blir sjuka och kan sprida covid-smittan vidare. Därför är det viktigt att alla de som kommer i kontakt med äldre och andra riskgrupper, som cancerpatienter och transplanterade, också har vaccinerat sig för att minska risken att de ska sprida smitta.

Skyddet av sårbara äldre måste stärkas. Det är varken första eller sista gången allvarliga smittor grasserar i vårt samhälle, och de som redan är sårbara på grund av hög ålder eller sämre hälsa är också de som får betala det högsta priset. 

Tidigare i år tillsatte regeringen en utredning som ska se över smittskyddslagen för att vårt land ska stå bättre rustad att möta nya pandemier. Tyvärr visar utredningsdirektiven från regeringen på en iskall cynism i synen på äldre och andra människor med behov av äldreomsorg eller insatser. Vid epidemier vill man – precis som under coronapandemins första vågor – lägga den största bördan för att skydda äldre från smitta på de äldre själva. De ska med tvång kunna begränsas i sin rörelsefrihet, de ska kunna nekas möjlighet att upprätthålla sitt normala sociala liv. Inte ett ord om att personalen också måste ta ett personligt ansvar för att skydda de mest sårbara.

Regeringen vill kunna tvinga äldre till isolering, men vågar inte ställa krav på personalen att vaccinera sig. Sköra äldre som saknar en stark röst i samhällsdebatten ska kunna låsas in, medan friska yngre människor vars jobb det är att vårda, inte ska möta några krav.

Barbro Westerholm och jag

Från Liberalernas sida vill vi vända på regeringens bakvända och cyniska perspektiv. Aldrig mer långvariga besöksförbud i äldreomsorgen, men tydliga krav på personalen att skydda de äldre genom att vaccinera sig.  

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1763