mars 03, 2024
Jämställdhet

Bekämpa våld i nära relationer med kunskap

Våldet i nära relationer är ett stort och dödligt hot mot alltför många. Vården möter många av de personer som drabbas. För att upptäcka fler fall och kunna stötta de drabbade behövs kunskap. Region Stockholm erbjuder nu en webbutbildning för vårdpersonal.

När människor som drabbats av våld i sin relation söker vård, måste vården vara rustad att ta emot dem. Det kräver kunskap för att kunna upptäcka och identifiera, och sedan stötta på rätt sätt. Vi ska använda moderna och användarvänliga utbildningsvägar för att vårdpersonal ska få rätt och ökad kunskap om hur man ska och kan arbeta mot våld i nära relationer, och för våldets offer. Målgruppen för utbildningen är hälso- och sjukvårdspersonal men även tandvårdspersonal, som har en viktig roll i att upptäcka våld i nära relationer vilket inte alltid uppmärksammas.

Det är Region Stockholms Akademiska primärvårdscentrum som erbjuder utbildningen.

Vårdens insatser för våldsutsatta handlar inte bara om att behandla de direkta skadorna av våldet utan om att se de stora hälsorisker som hela våldutsattheten för med sig. Och naturligtvis om att stötta människor att anmäla och befria sig från den våldsutsatta relationen – något som kan vara oerhört svårt. Det kräver uppdaterad och lättillgänglig kunskap, som webbutbildning ska ge.

Fakta om webbutbildning om våld i nära relation

Våldet i nära relation förekommer i alla samhällsgrupper, oavsett socioekonomisk bakgrund, ålder och etnicitet. Det beräknas att ca 700 000 svenskar lever med våld i nära relation, med alla de fysiska och psykiska skador och påfrestningar det innebär.

Våldsutsatta patienter söker mycket vård, men för symtom och besvär som inte uppenbart är kopplat till våld, exempelvis depression eller smärtproblematik.

Utbildningen lär vårdpersonal vad våld i nära relationer är, hur vanligt det är och inte minst vilka konsekvenser för hälsan som våldsutsatthet leder till. Utbildningen innefattar även praktiska aspekter som hur frågor om våld kan ställas, hur dokumentation ska ske, och hur man gör en orosanmälan vid misstanke om att barn far illa.

Utbildningen består av 4 kapitel, samt ett 5:e som riktar sig till chefer, och varvar text, fakta, bilder, reflektionsfrågor och filmer. Totalt 2,5 timmars tidsåtgång.

Målgrupp är personal i såväl hälso- och sjukvård som tandvård.

Antalet användare är obegränsat. Utbildningen ligger enkelt tillgänglig på en extern plattform som inte kräver inloggning.

Läs mer hos Akademiskt primärvårdscentrum:
https://www.akademisktprimarvardscentrum.se/om-oss/nyheter/angelaget-och-aktuellt–11-maj-lanseras-unik-webbutbildning-om-vald-i-nara-relation/

Kampanjsida om webbutbildningen, riktad till målgruppen dvs vårdpersonal:
https://www.akademisktprimarvardscentrum.se/enheter/vald-i-nara-relationer/webbutbildning-vald-i-nara-relationer/

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823