maj 05, 2024

Idag har jag varit med på utdelningen av landstingets bemötandepris. Utdelningen ägde rum i landstingssalen under fullmäktige.

Årets bemötandepris gick till intensivvårdsmottagningen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Juryns motivering var:

för deras genomtänkta och långsiktiga arbete med uppföljningen av varje enskild patients upplevelse av vården i samband med traumatiskt olycksfall eller sjukdomstillstånd. I den del av vården som ofta kretsar kring tekniskt avancerad utrustning uppmärksammar vårdpersonalen på Intensivvårdsmottagningen, sammansatta i särskilda team, varje enskild människa och de anhöriga och ger möjlighet till individuell och professionell återkoppling och stöd som bildar det viktiga pussel av bitar som behövs för att kunna gå vidare i livet.

Prissumman, 100 000 kronor, tänker de använda till en studieresa till England där man ligger långt framme när det gäller intensivvårdsuppföljning. Grattis!

Bemötandepriset 2011.

Läs mer om bemötandepriset på sll.se.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821