april 04, 2024
Arbetsliv Jämställdhet

Berikande mångfald på WorkingLife

Idag anordnas WorkingLife 2012, ett forum för möten och diskussioner kring mångfald, jämställdhet – ja, ett bättre arbetsliv, helt enkelt.

Jag skulle varit där och deltagit i ett seminarium med rubriken Anställ kompetensen!, men har blivit sjuk och måste hålla mig hemma. Min medarbetare Jesper Svensson fick gå i mitt ställe, och han berättar följande:

Landstingets monter på WorkingLife.

Landstingets personaldirektör Maria Englund höll ett inledningsanförande där hon berättade om vårt mångfaldsarbete, och hur det bidrar till att stärka tillväxten i regionen. Det beläggs även i forskningen, vilket Lennart Nordfors från Gullers grupp kunde berätta om när han gav en sammanfattning av forskningen på mångfaldsområdet. Maria Englund underströk också en annan viktig sak: Mångfald i vården är en kvalitetsfråga. Patienterna har olika bakgrunder och erfarenheter, då bör det återspeglas bland vårdpersonalen.

Ambitionen måste vara att människor ska arbeta på det de är bra på och utbildade för, då tar man vara på deras kompetens på bästa sätt. Frederick Scholander från Taxi 020 berättade att de har många taxiförare med hög utbildning. De behöver ofta stärka sina svenskkunskaper för att kunna jobba med de yrken de är utbildade för.

Personaldirektör Maria Englund och integrationsminister Erik Ullenhag (FP) frågas ut av moderatorn John Chrispinsson.
Personaldirektör Maria Englund och integrationsminister Erik Ullenhag (FP) frågas ut av moderatorn John Chrispinsson.

Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) berättade om regeringar på området. Ett exempel är att man vill förenkla översättning och validering av utländska betyg, vilket vi välkomnar från landstingets sida. Även Erik Ullenhag betonade betydelsen av mångfald: Det gör Sverige rikt. I en globaliserad värld bidrar människor med utländsk bakgrund till att bygga broar till marknader i andra länder.

På min blogg kan du läsa mer om hur landstinget jobbar med mångfaldsfrågor, se bland annat här, här och här.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823