maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Beslut idag om två helikoptrar året runt

Från och med i år blir det två ambulanshelikoptrar i Stockholmsvården året runt. Det beslutade vi i hälso- och sjukvårdsnämnden idag. En riktigt bra satsning som kan rädda liv och hälsa.

Bakgrunden är dels ett ökat behov av snabba prehospitala insatser samt för att snabbt kunna transportera svårt sjuka mellan sjukhus. Ekonomiskt innebär de två förslagen en utökad årsbudget från ca 70 till ca 98 miljoner kronor/år.

Ambulanshelikoptrarna ger stockholmarna en stor trygghet vid svåra olyckor och trauman, och i oländiga eller mer avlägsna områden bland annat i skärgården. I dagsläget har vi en helikopter året om och en sommarhelikopter mellan maj och september. Framöver ser vi ett ökat behov av ambulanshelikopterinsatser samt ett behov av snabba transporter till sjukhus för svåra traumafall, och att ha båda helikoptrarna igång året om innebär också minskad sårbarhet och att det blir lättare med bemanningen. Därför kommer vi att utnyttja optionen för innevarande avtalsperiod att utöka driften av sommarhelikoptern till årets alla månader.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn
          är img_0065-768x1024.jpg
En helikopter flyger in till Karolinska med en patient som behöver vård.

Igår besökte jag helikopterplattan på Karolinska universitetssjukhusets tak i Solna och imponerades av verksamheten. Svårt sjuka och allvarligt skadade patienter behöver ibland snabbt kunna förflyttas och vägambulans är inte alltid ett alternativ, t ex i Skärgården.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn
          är img_0090-768x1024.jpg
Jag fick möjlighet att titta in i helikoptern när den stod på helikopterplattan. Imponerande utrustning för vård av svårt sjuka

Att vi nu kan öka kapaciteten blir en viktig förstärkning. De senaste åren har uppdragen ökat från under 3 000 till över 4 000 uppdrag per år och med tanke på att länet växer befolkningsmässigt ser jag ett växande behov även av ambulanstransporter i luften.

Två ambulanshelikoptrar året om gör verksamheten mer robust och möjliggör att hantera två samtidiga situationer som kan kräva helikoptertransport.

Karolinska universitetssjukhuset har fått utökat uppdrag för traumapatienter på olycksplats även i angränsande regioner, situationer där ambulanshelikopter kan bidra.

Möjligheten att rekrytera piloter och specialistsjuksköterskor, och behålla kompetensen, ökar med året runt-uppdrag, vilket gör helikopterverksamheten mindre sårbar.

Nuvarande avtal för ambulanshelikoptrarna gäller till 2024 och innehåller en option om att utöka helikopter 2:s drifttid från sommar till helår.

Ambulanshelikoptrarna baseras f n på Mellingeholm i Norrtälje. En permanent basering har beslutats och projekteras vid Ullna i Österåkers kommun.

För effektivt användande och dirigering av två ambulanshelikoptrar året om föreslås en särskild dirigeringstjänst för ambulanshelikopter inrättas vid SOS Alarm, som enbart ska ägna sig fokuserat åt att bevaka ambulanshelikoptrarnas uppdrag och flygrörelser. Dirigeringsppdraget innebär specialkunskaper såväl flygoperativt som om vårduppdraget.

Att utöka till två ambulanshelikoptrar året runt är ett riktigt bra steg för att stärka vården. Jag är så glad att det nu är möjligt,
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821