februari 02, 2024
Danderyds sjukhus, vårdbyggnad etapp 1, illustration från Locums programhandling
Sjukvård & hälsa

Beslut om fler vårdplatser på Danderyds sjukhus

Idag fattade landstingsstyrelsen beslut som innebär att ytterligare ett steg tas mot fler vårdplatser och bättre arbetsmiljö på Danderyds sjukhus.

Av naturliga skäl är det Nya Karolinska i Solna, NKS, som ofta står i fokus när utbyggnaden av hälso- och sjukvården i Stockholms diskuteras. NKS är en stor investering, men blir också ett mer specialiserat sjukhus än dagens Karolinska, vilket betyder att övriga sjukhus måste få kapacitet att ta emot fler patienter. Därför sker en omfattande om- och tillbyggnad av de flesta av sjukhusen i Stockholms län.

På Danderyds sjukhus är flera av byggnaderna är slitna och håller inte den höga nivå som krävs i en modern sjukvård. Därför görs nu en stor investering i om- och tillbyggnad av vårdbyggnader Danderyds sjukhus. Dessa byggnader kommer att få en teknisk upprustning och inrymma fler vårdplatser.

Den investering som vi beslutade om idag omfattar drygt 600 miljoner kronor, och innebär att totalt 84 nya, moderna vårdplatser tillskapas, huvudsakligen i enkelrum. De första patienterna kommer kunna tas emot i slutet av 2017.

En annan viktig del i upprustningen av Danderyds sjukhus är den nya akutvårdsbyggnaden. Det arbetet är redan i full gång, och innebär en investering på 2,6 miljarder. Danderyds sjukhus kommer få en helt ny akutmottagning, med kapacitet att ta emot 95 000 besök per år när den är i full drift år 2018 (jämfört med cirka 80 000 besök idag).

Klicka här för att läsa ärendet om upprustning av vårdbyggnader på Danderyds sjukhus.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823