maj 05, 2024
Anna Starbrink presenterar landsingets satsning på arbetsmiljöåtgärder
Arbetsliv

Beslut om stor satsning på arbetsmiljön

Landstinget satsar 150 miljoner kronor på att förbättra arbetsmiljön och utveckla arbetsmiljöarbetet i dialog med medarbetarna. Det beslutade landstingsstyrelsen idag.

Satsningen kommer att genomföras under perioden 2013–2016, dvs. när ny- och ombyggnadsarbetena av länets sjukhus är som intensivast. Syftet är att landstingets verksamheter ska kunna söka medel för att genomföra lokalt förankrade arbetsmiljöprojekt. Vår förhoppning är förstås att lyckade projekt ska kunna sprida sig till fler verskamheter, och därför ingår det i satsningen att de olika projekten ska följas upp och återrapporteras.

Detta är en av många åtgärder som vi gör i landstinget för att åstadkomma en ännu bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. Det allra viktigaste är förstås de omfattande ny-, om- och tillbyggnaderna av våra sjukhus. Att Nya Karolinska håller på att byggas i Solna känner nog de flesta till, men vi ska även bygga ut Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus, S:t Görans sjukhus och ett flertal andra sjukhus runt om i länet. Totalt gör vi framtidsinvesteringar på drygt 40 miljarder kronor i nya vård- och arbetsmiljöer.

Igår träffade jag Arbetsmiljöverket, tillsammans med bl.a. mina landstingsrådskollegor Torbjörn Rosdahl och Charlotte Broberg. Då berättade vi om den nya arbetsmiljösatsningen och om de stora investeringarna, men även om det övriga arbetsmiljöarbete som bedrivs i landstinget. De vanligaste arbetsskadorna är stickskador, våld och hot och fallolyckor. På till exempel Danderyds sjukhus och inom Folktandvården bedrivs aktivt arbete för att förebygga stickskador, den största skadegruppen. Ett annat arbetsmiljöproblem, som jag ofta får höra när jag besöker landstingets verksamheter, är it-relaterad stress.

Det var ett bra och konstruktivt möte med Arbetsmiljöverket, där vi från landstingets sida förstås också tog upp verkets 80-centimeterskrav och hur vi kan tillmötesgå det även i de äldre sjukhuslokalerna. Jag vet att sjukhusen gör stora ansträngningar för att hitta bra lösningar, och kanske kan även de extrapengar vi nu satsar på arbetsmiljöåtgärder bidra i det arbetet.

Länk till ärendet om Satsning för förbättrad arbetsmiljö inom landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821