september 09, 2021
Liberalerna

Besök från Östergötland

Idag har vi fint besök från Östergötland. Det är min landstingsrådskollega Anita Jernberger och hennes politiska sekreterare Aliki Pavlidis som rest till Stockholm för att diskutera liberal landstingspolitik med oss. Vi har uppehållit oss vid viktiga profilfrågor för folkpartiet som exempelvis kvalitet i vården, mångfald och valfrihet, kompetensförsörjning och kulturpolitik som ger även sjuka tillgång till kulturupplevelser. Det är alltid intressant att få ta del av hur kollegor arbetar och tar sig an de utmaningar som vi står inför såväl i Stockholms län som i Östergötland.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1725