april 04, 2024
Sjukvård & hälsa

Besök i förlossningsvården

Man ska kunna föda med trygghet i Stockholm. Det höga trycket på förlossningsvården måste mötas med en utbyggd förlossningsvård och mer resurser till bemanning och ett aktivt utvecklingsarbete i förlossningsvården. Alliansen har tidigare presenterat planerna och konkreta beslut kring detta. Men arbetet måste fortsätta.

Igår tog jag pendeln till Huddinge för att tillbringa några timmar på förlossningsavdelningen där för att få en inblick i vardagen, tala med medarbetare och få en fördjupad förståelse för verksamhetens möjligheter och svårigheter. Just denna eftermiddag var det förhållandevis lugnt med platser lediga, men det kan snabbt ändras (vilket det också gjorde på natten, har jag fått information om efteråt). Samtalade kretsade kring bemanningsfrågorna och att fler barnmorskor behövs. Intressanta synpunkter om barnmorskornas och undersköterskornas yrkesroll, flera lyfte fram hur mycket de gillar sitt arbete. Men samtidigt finns problem med bemanning, rekrytering och personalomsättning, med löneutveckling, nattarbete och tid för utveckling. En ökad grundbemanning och ett närvarande ledarskap, lyftes fram som viktiga delar i förlossningsvårdens utveckling.

Jag imponeras ofta av professionaliteten, den kunskapsintensiva verksamheten och det starka patientfokuset som präglar sjukvården och inte minst förlossningsvården, så även denna dag.

Min egen erfarenhet från förlossningsvården (utöver ett antal studiebesök) är förstås från mina egna barns födslar. Ljusa minnen, men också med inslag av oro och smärta förstås. Det är inte svårt att förstå hur viktigt det är att skapa en trygghet runt varje födande kvinna.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821