mars 03, 2024

Igår var jag på studiebesök på Södersjukhuset. Det kändes bra att komma dit nu när det pågår en diskussion om det stora tryck som just nu är på sjukhusets akutmottagning.

Det senaste dygnet hade läget varit något lugnare med något färre patienter än det som gällt på sista tiden. Men det är ingen tvekan om att detta väloljade maskineri har en tuff uppgift att klara att möta alla sina patienter. Sjukhuschefen Christina Söderholm tog emot mig och lät mig träffa många av sjukhusets verksamhetschefer och chefläkare.

Jag besökte akutmottagningen och fick beskrivet för mig hur vägen in i sjukhuset ser ut för den som söker sig till sjukhuset. Sedan gick vi vidare till kirurgiska operationsavdelningen för en kort dragning av den verksamheten. Det läggs ett pussel med alla patienter som ska opereras, både planerat och akut. Sedan dags för en genomgång av sjukhusets intressanta och välfungerande arbete med nätverk kring urologipatienterna. Där har man etablerat ett gott samarbete med specialistvården utanför akutsjukhuset. Det är en modell som säkert kan appliceras på flera specialiteter.

På Södersjukhusets akutmottagning med sjukhusets vd Christina Söderholm.
På Södersjukhusets akutmottagning med sjukhusets vd Christina Söderholm.

Efter lunchen – som innehöll både god mat och intressanta samtal med flera av sjukhusets chefer – var det dags för kvinnokliniken och förlossningen. Vid sidan av Danderyds sjukhus är det här som flest små människor föds i länet. Det är faktiskt en av landets största förlossningsverksamheter med cirka 7 000 förlossningar per år. Verksamheten inom Södra BB skiljer sig från den övriga förlossningsverksamheten inne på sjukhuset, bland annat genom sina fina, hemlika lokaler.  Där kan de nyblivna föräldrarna och deras barn stanna kvar på samma rum tills de är redo att åka hem. Det hade jag själv uppskattat mycket om det vore möjligt när mina barn föddes. Mindre glädjerikt, men oerhört angeläget, är mottagningen för våldtagna kvinnor, som jag också besökte. Här kan kvinnor i en mycket utsatt situation få vård. Tyvärr tvingas cirka 600 kvinnor söka sig hit varje år.

Södersjukhuset.
Södersjukhuset.

Sista delen av studiebesöket var på Sachsska barnsjukhuset. Även här berättar personalen om en stor belastning som uppstår när RS-virus, vinterkräksjuka och influensa sammanfaller. Är det då, som det ibland sägs, att en massa oroliga föräldrar springer till akuten i onödan. Nej, naturligtvis är det inte så. Varje besök grundar sig föräldrarnas upplevelse av att deras barn är allvarligt sjuka eller skadade. Som väl är kan många åka hem igen utan inläggning, men det kan ju inte föräldrarna – i de fall de inte är barnläkare – själva bedöma. Som ni förstår blev jag fullproppad med information och det är precis som det ska vara efter en riktigt bra studiedag.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823