april 04, 2024
Viktigt att utveckla kulturen i vården
Kultur

Blåsarsymfonikerna har tagit tag i problemen

Ikväll sammanträder kulturnämnden och då står frågan om Blåsarsymfonikerna och deras ekonomiska kris på dagordningen.

Min inställning är den samma nu som tidigare. Om Blåsarsymfonikerna tar fram en seriös plan för hur de ska få ordning på sin ekonomi utan att kulturnämnden ska stå som garant för olika ekonomiska räddningskurer under kommande år kan kulturnämnden hjälpa till med förskott i år för att föreningen ska komma igenom sin akuta kris.

Glädjande nog har Blåsarsymfonikerna, under sin nya ledning, tagit ett fast grepp om situationen och inkommit med ett betydligt mer genomarbetad och seriös plan. De backar från sin tidigare ansökan och har bland annat minskat sitt behov av förskott med 1,3 miljoner kronor. Därmed är vi från kulturnämndens sida beredda att hjälpa till med ett förskott innevarande år.

Landstingets bidrag är även fortsättningsvis riktat till dels länsmusikverksamheten dels orkesterverksamheten. Vårt stöd är alltså inte riktat till Musikaliska, som är en verksamhet som Blåsarsymfonikerna på eget initiativ åtagit sig. Det kan vara värt att påminna om att landstingets kulturnämnd inte vid något tillfälle har tänkt dra in eller minska stödet till Blåsarsymfonikerna. Däremot har vi inte varit beredda att så att säga ”öppna kranarna” för ospecificerade krisstöd under flera år.

Några reflektioner kring den senaste tidens process och debatt vill jag gärna passa på att göra. Först och främst är jag glad att föreningen tagit situationen på stort allvar och seriöst gått in för att lösa sina problem. Det är uppenbart att det nya ledarskapet i organisationen har haft stor betydelse.

Jag tycker vidare att kulturnämndens förvaltning gjort ett förtjänstfullt jobb som med kort varsel och stort allvar analyserat och gett oss bra underlag för våra beslut. Till slut är det dock jag och kulturnämndens övriga politiker som har och tar ansvaret för de beslut som fattas.

Under den senaste veckan har jag fått många uppmaningar att ändra inställning i frågan. Men jag har hela tiden haft samma uppfattning och känt behov av att tydligt markera vad jag förväntar mig av de organisationer som får landstingets stöd. Verksamheter inom landstinget och de som får sin finansiering från landstinget och i förlängningen skattebetalarna måste hantera sin ekonomi och verksamhet i övrigt med varsamhet. Jag upplevde det som mycket provocerande att föreningen trots flera uppmaningar att ta tag i sina ekonomiska problem inte gjort det, utan istället förväntat sig att landstinget ska fortsätta gripa in och täcka upp för de underskott man skaffat sig. Nu känns det bra att jag stått på mig.

Handlingarna inför dagens kulturnämndssammanträde: Tjut SLB reviderad åtgärdsplan och Bilaga Reviderad åtgärdsplan.

Uppdatering I: Media uppmärksammar frågan: Mitt i musiken/P2SVT, GP, Barometern, SVD, Arts Journal

Uppdatering II: Nu har nämnden fattat sitt beslut, i enlighet med vad jag skriver ovan. Det känns bra!

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821