juli 07, 2024
Sjukvård & hälsa

Bokslut 2015. Ekonomi i balans. Vård, trafik och kultur i utveckling

Idag behandlar landstingsfullmäktige bokslutet för förra året. Att tänka tillbaka på år 2015 är intressant. Det var en händelserikt år där många viktiga förändringar tar form för att möta den växande befolkningen i länet.

År 2015 fortsatte länet att växt med över 30 000 människor. För att rusta länet för den allt större befolkningen investerar vi nu på ett sätt som jag tror kommer att betraktas som epokgörande i framtiden. Enorma satsningar på kollektivtrafiken och hälso- och sjukvården har därför påbörjats.

Ur vårdperspektiv gjordes flera viktiga förändringar under 2015. Dels trädde den nya patientlagen i kraft på nationell nivå och gör patienterna även i vårt län starkare i relation till vården. Det är viktigt att vi lokalt arbetar aktivt för att fortsätta stärka patienternas ställning.

utveckling inom eHälsa präglade året, inte minst genom att landets första innovationslandstingsråd Daniel Forslund (L) har en så tydlig agenda för utvecklingen. Initiativ för att möjliggöra läkarbesök via Internet, infört e-frikort och skapat en ny Innovationsfond som gett luft under vingarna år flera intressanta innovationsambitioner.

Förra året antogs en ny cancerplan, efter att vi kunnat bocka av en lång rad punkter i den tidigare cancerplanen. Nu tar vi sikte på att ytterligare förstärka och utveckla cancervården i Stockholms län. En viktig förändring som påbörjades under förra året är beslutet om att även Capio S:t Göran också ska utveckla cancervård.

Den Folkhälsorapport som presenterades under förra året visar en starkt positiv utveckling. Hälsan blir allt bättre. Men ett område oroar och det är den psykiska ohälsan där utvecklingen går åt fel håll i landet och så även i Stockholms län. Det är också ett internationell problem. Här krävs ett aktivt arbete. Därför är det bra att det nu blivit enklare att få psykologhjälp på vårdcentralerna.

Det finns förstås mycket mer att säga om bokslutet för vår stora organisation med budget på över 90 miljarder kronor och 43 000 anställda. Läs gärna mer här.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821