maj 05, 2024
Sjukvård. Stetoskop.
Arbetsliv

Bort med tidstjuvarna i vården!

Läkare och sjuksköterskor lägger alltför mycket tid på administration. Det är dags att vi börjar fånga in tidstjuvarna i vården!

Myndigheten för vårdanalys har presenterat en rapport som visar att Sverige har många läkare per 1 000 invånare (Sverige hamnar på plats 3 av 21 länder) men antalet läkarbesök per invånare och år är få (Sverige hamnar på plats 24 av 25 länder).

Sverige utmärker sig dessutom som ett av de länder som har sämst resultat när det gäller upplevelsen av hur mycket tid patienter och läkare har tillsammans.

Tidigare undersökningar visar att bara 18 procent av en sjukhusläkares arbetstid används för patientarbete. Det framstår som en orimligt låg siffra. Vi i landstingens ledningar måste tydligt prioritera mindre krångel och administration för den medicinska och vårdande personalen. Läkare och sjuksköterskor ska ägna sig åt vård.

Mycket av den administration som görs är oerhört viktig för att dokumentera och utveckla vården, inte minst ur patientsäkerhets- och forskningssynpunkt. Min och Folkpartiets inställning är dock att administrationen i så hög grad som möjligt ska utföras av administrativa proffs – de medicinska sekreterarna. Det är därför viktigt att vi återupprättar den yrkeskategorin och uppvärderar de medicinska sekreterarna.

Men även andra yrkesgrupper än medicinska sekreterare kan göra mer. Läkarna kan avlastas genom att framför allt specialistsjuksköterskor får större ansvar, i enlighet med deras kompetens. Våra särskilda ersättningar för sjuksköterskor i vissa fall är ett sätt att flytta arbetsuppgifter. Och fler undersköterskor kan avlasta sjuksköterskor med vissa uppgifter.

I dag får sjukhusläkare ägna mindre än en arbetsdag i veckan åt att träffa patienter. Tänk om det vore varannan arbetsdag? Det är ett högt mål utifrån dagens utgångsläge – men det är alls inte orimligt, tycker jag.

Även min kollega Birgitta Rydberg bloggar om detta.

Läs mer här: SvD läkartidningen, DN

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821