mars 03, 2024
Sjukvård & hälsa

Bra hjälp för den som dricker för mycket

Den som uppelever att hen dricker för mycket alkohol kan behöva professionell hjälp för att komma på rätt spår igen. Idag finns några mottagninar för just den målgruppen – som inte har etablerat ett alkoholberoende men som inser att man är på en farlig väg. Idag besökte jag mottagningen Alkohol och hälsa i Mörby tillsammans med Systembolagets VD Magdalena Gergers.

Syftet med besöker var att få en djupare förståelse för de insatser som görs. Jag var här för en tid sedan när mottaningen invigdes och jag fick då en viss inblick i arbetet och det inspirerade till att återkomma och lära mer. Jag ser alohol och hälsa-mottagningarna som viktiga led i ett hälsolyft för länets invånare.

Det är extra intressant att få göra detta bedök tillsammans med Magdalena Gergers som ansvarar för Systembolaget. Systembolaget är fundamentet i den svenska alkoholpolitiken. Jag menar att vi ska hålla fast vid en restriktiv alkoholpolitik som syftar till att hålla nere totalkonsumtionen. Och vi behöver bra insatser som ger snabb hjälp när man behöver det för att få ordning på sitt drickand. Tidiga insatser är ett vitkgit inslag till beroendevården. Läs mer om Folkpartiets alkoholpolitik här.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823