maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Bra måltider i vården prisas

Hjärtliga gratulationer till Maj Eriksson på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge som är årets mottagare av landstingets måltidspris. Dietisterna vid Rikscentrum Barnobesitas är årets hederspristagare, varmt grattis även till er!

Det känns särskilt roligt för mig att vara delaktig när Måltidspriset delas ut. Jag har genom åren engagerat mig djupt i frågor som rör måltidsupplevelsen på sjukhus. Jag tog faktiskt initiativ till att inrätta måltidspriset för några år sedan. Tanken med initiativet var att få uppmärksamma de som verkligen gör stora insatser för bra mat och måltider för vårdens patienter. Priset delas ut till verksamheter, enheter eller medarbetare inom Stockholms läns landsting som på ett medvetet och strukturerat sätt arbetar för att ge patienter en positiv måltidsupplevelse. Dessutom ska arbetet syfta till att uppfylla landstingets måltidsvision.

Det är nu fjärde gången måltidspriset delas ut. Och en särskilt jury har arbetat med val av pristagare.

Min bestämda uppfattning är att måltiden inom sjukvården inte bara är en måltid. Det är faktiskt en mycket viktig del av en god vård och omsorg. Måltidsupplevelsen påverkar i stor utsträckning patientens upplevelse av hela sjukhusvistelsen. Måltiden är en betydelsefull del av den medicinska behandlingen. Målsättningen måste vara att det ska vara gott och trivsamt att äta under vistelsen på sjukhus.

Måltidspriset för år 2016 går till Maj Eriksson vid Urologiska verksamheten på Huddinge sjukhus, som är en del av Karolinska Universitetssjukhuset. Priset delas ut för hennes arbete med att söka det som smakar för var och en som patient på avdelningen.

Juryn framhåller i sin motivering att Maj Eriksson genom ett djupt engagemang och lyhördhet tillser patientens individuella behov och önskemål när det gäller måltiden.

En annan viktig del som Maj lägger ner mycket tid på är att är sprida kunskap och utbilda andra. På så sätt sprider hon kunskap så att det blir en kontinuitet i måltidsarbetet på avdelningarna K 66 till K 68. Och hon skapar förutsättningar för ständiga förbättringar av måltidsupplevelsen.

Jag besökte faktiskt Maj redan 2013 på hennes arbetsplats. Läs gärna mer om besöket här. Jag slogs redan då av hennes engagemang att låta den enskilda patientens önskemål vara vägledande, hon söker det som är gott för varje enskild patient. Det kan innebära att pröva olika metoder för locka tillbaka patientens lust att äta efter en operation.

 

Hederspriset för år 2016 går till teamet med dietister vid Rikscentrum Barnobesitas. Till Rikscentrum kommer  barn med allvarlig fetma i åldern två till sexton år. Patienterna kommer från hela Sverige men framförallt från Stockholmsområdet. De barn som kommer till Rikscentrum blir ofta patienter under många år. En del patienter kommer att bli normalviktiga och andra inte.

Juryn nämner särskilt i sin motivering att deras arbete leder till att barn och ungdomarna får en positiv måltidsupplevelse med smarta val och inte enbart begränsningar.

Den svåra uppgift som ni dietister vid Barnobesitascentrum har är att få maten och måltiden att vara något som är lustfullt och inte något förbjudet. En särskild svårighet är att mat är förknippat med känslor och att koppla dessa känslor rätt tillsammans med mat.

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821