april 04, 2024
Liberalerna

Brexit slår hårt mot Stockholm

Inom kort går det brittiska folket till folkomröstning om sitt framtida medlemsskap i EU. Beslutet är deras, men effekten av ett eventuellt utträde skulle få effekter även i Stockholmsregionen.

Min övertygelse är fortfarande stark. Vi behöver mer samarbete, inte mindre, över nationsgränser och allra mest i Europa där utmaningarna just nu är så stora och det är enskilda människors livsvillkor som påverkas. Därför följer jag den brittiska debatten om EU-sambarbetet med stort intresse och viss nervositet. Effekterna av Brexit skulle bli kännbara för britterna då deras ekonomi och handelsförbindelser skulle påverkas. Men det beslut de fattar i sin folkomröstning den 23 juni får effekter långt utanför landets gränser. Brexit vore negativt för Sverige eftersom det ofta finns en värderingsgemenskap med britterna och för att våra eknonomier hänger ihop. Sveriges export till Storbritannien uppgår till 74 miljarder kronor. Brexit skulle också ge negativa effekter för Stockholmsregionen. Jag skriver i SvD tillsammans med Liberalernas riksdagsledamot Birgitta Ohlsson och borgarrådet Lotta Edholm om oron för brexit.

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823