maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Brexit – Vårt EU skakas i en orolig tid

Det är svåra tider. Det europeiska samarbetet är i kris. När britterna nu röstat för att lämna EU ser jag det som resultat av den politiska ledarskapets oförmåga och populisternas triumfer.

Populister till höger och vänster i Sverige skramlar redan om att Sverige ska omförhandla sitt avtal med EU. Jag tycker tvärt om. Låt detta bli slutet på de enkla lösningarnas era och början till en ny epok där politiska visioner, passion och en beslutsam vilja att bygga ett starkare samarbete i Europa får ta form. Då kan vi möta flyktingkrisen som så helt dominerar den politiska debatten men också vardagen för väldigt många människor.

De yngre britterna ville stanna i EU och bygga sin framtid i nära samarbete med andra länder. Äldre röstade bort den möjligheten. Valet föll också olika ut i London och övriga riket. Det blir en stor utmaning för de ansvariga brittiska politiska ledarna att samla folket och hitta nya vägar framåt. Risken är att polariseringen blir ännu större.

För mig som liberal är det självklart att eftersträva mer öppenhet och samarbete över gränserna. EU bildades en gång för att säkra vår frihet. Unionen har tjänat sitt syfte. Ur ett trasigt Europa, starkt präglat av krig och konflikter, har unionen byggts upp och gett oss många trygga decennier tack vara framsynta politikers strävan att ena våra länder. Och där har vi alltjämt grunden för min vilja Sverige ska vara med och bygga och utveckla vårt Europa tillsammans. Våra problem är inte enbart lokala. De internationella, rentav globala. Därmed krävs samarbete. Det hankar om freden, om flyktingkatastrofen, om en fungerande ekonomi med handel, om utbyten mellan länder men också mellan människor. Miljö- och inte minst klimatproblemen kan inget land lösa själv. Vi behöver mer samarbete i Europa. Inte mindre.

Om du tycker som jag är du välkommen att bli medlem i Liberalerna. Nu om någonsin behöver vi fler engagerade, organiserade Liberaler.

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821