mars 03, 2024
Sjukvård & hälsa

Bryt den ofrivilliga ensamheten.

Ofrivillig ensamhet är en plåga för många. Och den förfärliga pandemin har sannerligen gjort saken ännu värre för många fler. Jag vill se en nationell strategi mot social isolering där olika samhällssektorer som stadsplanering, vård och omsorg, kultur och civilsamhälle ingår. Liberalerna har tidigare presenterat rapporten ”Ingen ska behöva dö ensam – Liberala förslag för frihet från ofrivillig ensamhet”. Där finns förslag mot ålderism och diskriminering, för byggande och bostäder, mot social isolering för människor i vård och omsorg, och ett starkt civilsamhälle. Liberalerna vill också öka kunskapen om den ofrivilliga ensamhetens utbredning bland alla svenskar.

Ofrivillig ensamhet kan vara en plåga. I Sverige har vi flest ensamhushåll i världen, och många inte minst äldre plågas av social isolering – som inte bara är psykiskt påfrestande utan kan ge stora fysiska hälsoproblem och leda till förtida död. Vi behöver en heltäckande nationell strategi för att bryta social isolering.

Kunskapen om ensamheten måste öka. Den drabbar både yngre och äldre. Vi behöver använda oss av många krafter för att bryta social isolering: att kunna arbeta om man orkar och vill, att få en plats i trygghetsboende, få umgås med andra över måltider eller använda digitala verktyg och sociala medier – även som årsrik, säger Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot och äldrepolitisk talesperson för Liberalerna.

Ingen ska behöva dö ensam

Ofrivillig ensamhet vållar psykisk och fysisk ohälsa och kan leda till förtida död. Många i Sverige lever ensamma och har få eller inga sociala kontakter. Liberalerna presenterar i dag rapporten ”Ingen ska behöva dö ensam – Liberala förslag för frihet från ofrivillig ensamhet”. Där finns förslag mot ålderism och diskriminering, för byggande och bostäder, mot social isolering för människor i vård och omsorg, och ett starkt civilsamhälle.

Förslagen mot ofrivillig ensamhet mynnar ut i krav på en nationell strategi mot social isolering:

  • Problemet med ofrivillig ensamhet måste mötas ur många olika perspektiv. Vi vill se en nationell strategi som inkluderar många olika samhällssektorer som vård och omsorg, stadsplanering, transporter, kultur, civilsamhälle, näringsliv och så vidare. Målet ska vara att minska risken för ständig ensamhet i människors liv, utveckla evidensbaserade metoder och skapa ett gemensamt engagemang i samhället mot social isolering.
  • För att kunna möta problemen måste vi öka kunskapen. Därför behöver vi undersöka djupare hur ensamheten ser ut i Sverige. Socialstyrelsen undersöker hur t ex äldre med äldreomsorg upplever sin situation. Men vi behöver också kunskap om andra gruppers situation och insikter om när risken för när ensamhetsproblematik utgör en särskilt stor risk.
  • Regeringens planer på att möjliggöra mer av besöksförbud i äldreomsorgen måste stoppas. Så många äldre och deras nära och kär for illa under pandemin när de inte fick möjlighet att träffas i livets sköraste stunder. Visst kan man behöva ta en kort paus i besöken om en allvarlig smitta uppstår, men då måste man snabbt ställa om och säkerställa skyddsutrustning och bra rutiner så att risken för smittspridning minimeras. Människor måste ändå få vara tillsammans, annars förlorar livet sin mening för många.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823