april 04, 2024
Sjukvård & hälsa

Budget 2017: Ansvar för hälsa och och tillväxt

Idag har Alliansen presenterat budget för 2017. Den bär en tydlig liberal prägel, med viktiga satsningar på hälso- och sjukvård samt trafik. Vår ambition är att Stockholms ska fortsätta växa och vi ska ta ansvar för hälsa och hållbar utveckling.

Vårt län växer så det knakar och överträffar många gjorda prognoser och planer. Det är verkligen en förmån att få verka och leva i en så dynamisk del av landet dit många väljer att söka sig. Här finns en modern och urban puls som syresätter regionen och bidrar till kreativiteten, arbetskraft, innovationskraft och skattekraften.

Nu rustar vi landstingets olika ansvarsområden för att och bygga en hållbar Stockholmsregion som klarar av att förse alla nya invånare med sjukvård och kollektivtrafik. Allt sedan Alliansen tog över styret i landstinget 2006 har det varit god ordning i ekonomin och betydande överskott har kunnat samlas i ladorna och möjliggör att vi kan bära den stora expansion av både sjukvård och kollektivtrafik som behövs när befolkningen växer.

Landstinget står ekonomiskt väl rustat och vi kommer därför inte att höja skatten nästa år heller. Hälso- och sjukvården får totalt 57 miljarder, en ökning med 3,2 miljarder jämfört med i år. Även trafiknämndens budget få ett stort tillskott om 568 mijoner och uppgår därmed till drygt 10 miljarder.

Jag skrev igår om den värdefulla överenskommelse som Alliansen sen slutit med Miljöpartiet om kollektivtrafiken. del av budgeten är den överenskommelse som Alliansen har tecknat med Miljöpartiet om framtidssatsningar för kollektivtrafiken. Idag kan jag berätta om satsningar på hälso- och sjukvårdens område.

Redan innevarande år tas de första patienterna emot i Nya Karolinska Sjukhuset i Solna, vilket fortsätter under 2017. Parallellt med detta fortsätter arbetet med den stora omställningen – FHS –  framtidens hälso- och sjukvård. Det innebär att vi satsar på nya Närakuter för barn och vuxna med stort öppethållande och möjligheter till både provtagning och röntgen. Det gör det möjligt för fler patienter att få vård på rätt vårdnivå istället för att söka sig till de stora akutsjukhusens akutmottagningar.

Diabetesvården är ett annat område som vi nu utvecklar. Arbetet med att skapa ett Center of  Excellence för diabetsevård fortsätter och Särskilt prioriterade är barnen, som genom vår budget kommer att få hjälpmedel för kontinuerlig glukosmätning. 9 miljoner kronor satsas på detta i budgeten.

En viktig satsning gör vi på husläkarmottagningarna som till tillförs 140 miljoner kronor. Det är en viktigt förstärkning och ska ses som ett led i ambitionen att göra primärvården till navet i sjukvårdssystemet.

Här hittar ni budgetförslaget.

Läs gärna mer om budgeten här: DN, Mitti, StockholmdirektDagens samhälle

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823