juli 07, 2024
Sjukvård & hälsa

Budget 2017: Kultur för hälsa och utveckling

Clowner för sjuka barn, och konstmusik i världsklass vid Hötorget – landstingets kulturverksamhet spänner över ett vitt fält. I årets landstingsbudget satsar vi på barn och unga, kultur i vården och en upprustning av Konserthuset.

Vad gör landstinget i kulturen? Framför allt ägnar vi oss åt att stödja och möjliggöra för andra att skapa och sprida kultur, så att fler stockholmare kan ta del av kulturupplevelser i olika former. Kulturnämnden får nästa år utökad budget med över 14 miljoner kronor. I centrum står Kultur i vården, Konserthuset och barn och unga. Samtidigt arbetar kulturnämnden intensivt med de nya kultur- och föreningsstöden, kultur för ensamkommande flyktingbarn och nya mål för kulturpolitiken.

Kultur uppmuntrar, provocerar till och skapar rum för dialog. I dagens polariserade samhällsklimat är därför kulturpolitiken än viktigare än förut. Vi vill att landstingets kulturpolitik är strategisk utifrån hela länets förutsättningar och att kulturen ska uppmuntra till samtal och bildning. Upplevelser av och samtal om kultur öppnar nya rum, krossar murar och bygger broar.

Landstinget är huvudfinansiär för Konserthuset och tar ett stort ansvar för ett kultur- och musikliv i världsklass. Konserthuset är en musikscen som verkligen lyckas sätta avtryck, i Stockholm och internationellt. På Konserthuset finns de stora världsstjärnorna men också ett framgångsrikt arbete med att tillgängliggöra kulturen för fler. Konserthuset hittar genom ett nytänkande och högkvalitativt program nya kulturkonsumenter, de når även dem som inte är lika vana kulturbesökare. Vi stödjer framför allt verksamheten, innehållet i huset – men nu behöver också själva huset, Tengboms älskade blå juvel vid Hötorget med sin soliga trappa och lockande portar, en upprustning. Det är roligt att vi kan fortsätta tillgängliggöra detta musikhus med stabila förutsättningar.

Kulturnämnden får delvis nya mål. Vi ska arbeta ännu mer strategiskt, med förutsättningar för konstnärlig utveckling samt för barn och unga.

Som ansvarig för både hälso- och sjukvården och kulturen vill jag förstås avslutningsvis jag lyfta att vi fördjupar samarbetet mellan de två nämnderna, samt en satsning på ett kompetenscentrum för kultur i vården. Så får fler del av kulturen, även när hen är sjuk. Det finns dessutom en tydlig ambition att koppla verksamheten till vetenskap och använda kulturen för bättre hälsa. Det gillar jag!

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821