mars 03, 2024
"Husläkarna är navet i vården. Nu får de mer resurser för att du ska få bättre vård" – Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Sjukvård & hälsa

Budget 2017: Satsning på husläkarna som navet i vården

Landstingsalliansen har presenterat sitt budgetförslag för 2017. Liberalerna har länge lyft fram husläkarna som stommen i sjukvården. Nu har vi nya viktiga steg för att stärka primärvården, där gör vi en särskild satsning om 140 miljoner kronor.

Under 2017 fortsätter arbetet med att förbättra förutsättningarna för husläkarverksamheten till att bli den naturliga första linjens vård. Detta görs bland annat genom att utveckla primärvården och exempelvis ge utrymme att utveckla moderna e-hälsolösningar.

Vi vill etablera ett nytt synsätt där vård inom primärvården samt i öppen form ska vara det naturliga första valet eftersom många patienter får den bästa vården där. Husläkarmottagningarna har i framtidens hälso- och sjukvård en större roll som navet i primärvården. Tillgängligheten ska organiseras utifrån patienternas behov och efterfrågan. Detta gäller både öppettider och olika kontaktvägar in till sjukvården. Tidsbokning och kontaktvägar ska vara enkla och anpassade till invånarna genom olika e-tjänster.

För att resurserna inom primärvården ska kunna användas effektivt krävs utvecklade arbetssätt, där till exempel fler besök kan hanteras av sjuksköterskor eller distriktssköterskor. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom primärvården är viktigt eftersom det därigenom går att förebygga sjukdom och vårdbehov. Det är viktigt att säkerställa att ersättningsmodellerna och ersättningsnivåerna gör det möjligt för primärvården att ta det stora ansvaret för länets hälso- och sjukvård, säkrar kvalitet och långsiktighet, samt premierar tillgänglighet. Det är utmärkt att många olika aktörer vill erbjuda primärvård i vårt län. Det ökar utbudet och driver kvaliteten uppåt.

”Primärvården, och framför allt husläkarmottagningarna, är och ska vara basen i hälso- och sjukvården.”
Ur Alliansens budgetförslag

För att möjliggöra det utökade uppdraget och stödja de nödvändiga förändringarna i arbetssätt ska ersättningarna till husläkarna i vårdvalet ses över löpande och vid behov justeras. Under 2017 avsätts 140 miljoner kronor i hälso- och sjukvårdsnämndens budget för att stärka den viktiga husläkarverksamheten, som är det första mötet med vården för de allra flesta patienterna. Vi liberaler är mycket stolta att ha drivit igenom denna reform.

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823