januari 01, 2022

I förra veckan var jag en usel bloggare, trots att det fanns så mycket att skriva om. Tiden räckte helt enkelt inte till så jag får försöka ta igen detta nu.

En viktig händelse var förstås att Alliansen kunde presentera sitt budgetförslag inför år 2013. Det har varit en intensiv vår när det gäller att utarbeta budgeten, eftersom vi står inför så stora och viktiga avgöranden. Budgeten innehåller kraftiga förstärkningar av såväl hälso- och sjukvård som kollektivtrafik i driftsbudgetarna. Även kulturen får för sjunde året i rad en substantiell bugetökning om 12 miljoner kronor. Vården får 1,5 miljarder kronor mer, vilket betyder totalt 49 miljarder till hälso- och sjukvård för invånarna i Stockholmsregionen nästa år. Kollektivtrafiken får 9 miljarder av skattemedel, 430 miljoner mer än 2012.

Vi lägger nu grunden för en mycket intensiv utvecklingsperiod i Stockholms läns landsting. Epokgörande, är nog inte för mycket sagt.  Investeringarna inom vården och kollektivtrafiken omfattar 65 miljarder för de kommande fem åren. Vi bygger – osm alla vet – Nya Karolinska i Solna och vi bygger om och ut i princip alla akutsjukhus, och satsar stort på mindre sjukhus runt om i länet som kommer att få en starkt ökad betydelse för den utbyggnad av vården som behövs för en växande – och åldrande – Stockholmsregion. Totalt blir det 700 nya vårdplatser de närmaste åren, de flesta i geriatriken, den specialiserade äldresjukvården, där vi ser stora behov.

Framtidens hälso- och sjukvård handlar dock om betydligt mer än hus och lokaler. Det känns bra att det finns så många liberala avtryck i budgeten, jag gläds över stort genomsla gör folkpartiets profilfrågor. Det handlar om vård på rätt vårdnivå – närmare människorna. Med e-hälsa kommer människor som så önskar att kunna styra mycket mer av sin egen vård med hjälp av smarta IT-verktyg, och slippa besöka vården lika ofta. Husläkarnas och distriktssköterskornas nyckelroll har befästs med Vårdval Stockholm där patienternas fria val är styrande. Och i nästa steg, specialistvården, kommer betydligt mer vård att utföras utanför de stora sjukhusen. All vård som inte behöver akutsjukhusens resurser ska flyttas ut.

Hälso- och sjukvården får en ny struktur som på ett påtagligt sätt sätter individen i centrum: istället för att patienten vandrar runt i vården, skapas ett nätverk runt patienten med hela sjukvårdsuppdraget, som innehåller förebyggande insatser, klinisk verksamhet, forskning och utbildning.

Barnperspektivet är starkt i bugeten. Bland konkreta vårdsatsningar de kommande åren märks fri hepatit B-vaccinering för barn; vårdval för första linjens barnpsykiatri för att öka tillgängligheten och valfriheten till psykosocialt stöd; vårdval inom barn- och ungdomsmedicin som kommer ge akut sjuka barn under ett år rätt att träffa en barnläkare.

Psykiatrin kommer att få en välbehövlig satsning på goda vårdmiljöer. I vård och behandling av psykisk sjukdom ska de lokaler och miljöer man vistas i självklart bidra till patienternas välbefinnande och till en framgångsrik behandling.

Vi gör en kraftig satsning på forskning, innovation och utveckling, där budgeten utökas med 96 miljoner kronor till 1,4 miljarder En särskild satsning görs på ett innovationssjukhus i Södertälje, med nio miljoner under tre år för att sjukhuset i Södertälje ska bli ett centrum och en grogrund för innovationer i vården.

Ur mitt eget ansvarsormåde vill jag lyfta fram det framtida behovet av kompetens. Vi gör en stor satsning på fler AT- och ST-läkartjänster, dvs läkarnas allmäntjänstgöring (18-21 månader) och specialisttjänstgöring när de har valt sin specialitet (5 år).

I Kollektivtrafiken görs också massiva investeringar. Här är Citybanan den stora satsning som redan  är igång och kommer att få enorm betydelse för ökad trafikkapacitet, och därmed sammanhållning mellan nord och syd i regionen. Andra investeringar de närmaste åren är bl.a. tvärbana Norr mot Solna, Roslagsbanans upprustning samt fortsatt upprustning av tunnelbanans gröna linje och nytt signalsystem och fordon till röda linjen. Båtpendling på de inre vattnen ska utredas. Möjligheterna att ta med cykeln i kollektivtrafiken ökar. En friare resetilldelning inom färdtjänsten är en prioriterad fråga för Folkpartiet, och samtidigt fortsätter vi att göra den ordinarie kollektivtrafiken mer tillgänglig.

Även kulturen får även i år en ordentlig uppräkning om 12 miljoner kronor. Jag skriver mer om det här.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1763