maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

BVC ska erbjuda vaccination – låg vaccinationsgrad oroar

Under våren har vaccinationsdebatten rasat. I Stockholm har vi sett ett utbrott av mässling som drabbar barn. Det är allvarligt.

Jag och Liberalernas sjukvårdsgrupp har föreslagit en striktare hållning för frivilligt ovaccinerade barn i förskolan för att skydda barn dom av medicinska skäl inte kan vaccineras. Deras frihet och rätt att välja förskola får gå före vaccinationsvägrarnas. Läs gärna mer om förslaget här. Jag skriver också om detta tillsammans med Lotta Edholm på Aftonbladets debattsida.

Vaccinet är ett av mänsklighetens allra största framsteg. Den engelske läkaren Edward Jenners upptäckt och innovation att sekret från ofarliga kokoppor skapade immunitet mot livsfarliga smittkoppor, revolutionerade vården för drygt 200 år sedan – kanske den största landvinningen för hälsan, innan antibiotikan. Vaccin utvecklas för allt fler virus och sjukdomar, och erbjuder ett allt bättre skydd mot allt från vardagliga men besvärliga smittor till livsfarliga epidemier. Men vaccinet bygger på att vi alla hjälps åt. Vi ska vara rädda om dessa framsteg och skydda oss från farliga smittor. Därför är det ett viktigt uppdrag för hälso- och sjukvården att ge föräldrar information om vaccinets stora fördelar men också självklart möta oroliga föräldrars frågor med svar grundade i evidens. Vi behöver ha en vaccinationsgrad i samhället på 95% för att ha ett tillräckligt gott skydd. Jag har nyligen träffat representant från landstingets barnhälsovårdsenhet för att få en bild av hur vaccinationsläget ser ut i vårt landsting. En fullständig rapport sammanställs nu. Redan utifrån de preliminära uppgifterna kan jag konstatera att de allra flesta barnavårdcentraler når en väldigt hög täckning – men några sticker ut negativt.

Några BVC möter utmaningar i att befolkningen är orolig för vaccinationen ska leda till autism, ett påstående som fått fäste efter ett omtalat fall av forskningsfusk. Då gäller det förstås att möta föräldrarnas oro med fakta. Men det kan också finnas exempel där vaccinationsgraden är alltför låg därför att viljan hos BVC att vaccinera saknas. Det är oacceptabelt.

Det blir en viktig uppgift att analysera de områden där vaccinationsgraden är alltför låg och granska berörd verksamhet. Den som inte står bakom det allmänna vaccinationsprogrammet ska inte driva BVC. Till sist är det föräldrarna som avgör om deras barn ska vaccineras – men vårdens uppdrag är att erbjuda vaccin. 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821