maj 05, 2024
Stockholms nya tunnelbana
Kollektivtrafik

Bygg både Förbifart och tunnelbana

Från landstingets sida är vi alltid beredda att förhandla med staten om mer resurser till kollektivtrafiken. Men vi är inte beredda att äventyra de överenskommelser som gjorts om Förbifarten och utbyggd tunnelbana.

Efter förra årets förhandling med Alliansregeringen och kommuner i Stockholms län gjordes en historisk överenskommelse om utbyggd tunnelbana i Stockholms län. Genom införandet av trängselskatter, från 2016 även på Essingeleden, delfinansieras såväl tunnelbaneutbyggnaden samt bygget av Förbifart Stockholm.

Från landstingets sida är vi tydliga med att vi inte vill bidra till att äventyra de viktiga infrastruktursatsningarna i Stockholm. När regeringen nu säger att man vill ”omförhandla” de överenskommelser som redan gjorts är vårt besked att vi står fast vid vårt ord. Investeringar i infrastruktur är kostsamma och kräver långsiktighet för att resurserna ska räcka, och från Alliansens sida oroas vi över att vänsterregeringen nu vill dra undan mattan för viktiga satsningar som Förbifarten och tunnelbaneutbyggnaden.

Det nya rödgröna styret har fått en minst sagt svajig start, och osäkerheten är nu stor kring de nödvändiga infrastruktursatsningarna i Stockholm. Hur länge ska Slussen fortsätta stå och förfalla, nu när ombyggnaden stoppats? Hur blir det med Bromma flygplats? Och är det rimligt att skattebetalarna får betala 4 miljoner om dagen när Förbifarten försenas?

I dag skriver jag, tillsammans med landstingsråd från övriga Allianspartier, att vi givetvis är beredda att förhandla om ytterligare resurser till att bygga ut kollektivtrafiken i regionen, men inte på premissen att redan ingångna överenskommelser om bygget av Förbifarten och utbyggd tunnelbana inte längre gäller. Innan nya resurser säkras från staten finns inte skäl att diskutera omförflyttning från ett viktigt projekt till ett annat. Förbifarten och tunnelbanan är inte förhandlingsbara.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821