juli 07, 2024
Denna höst har varit besvärlig på många sätt. Väldigt mycket grus har kastats in i det politiska maskineriet. Men nu har S möjlighet att reda ut ett av de stora problemen, nämligen beslutsregler kring Förbifarten.

Förbifarten är en viktig infrastruktursatsning för Stockholm, regionen som är den ekonomiska motor som får hela Sverige att rulla. Jag och mina Allianskollegor landstinget skriver i SvD om vikten av att vägbygget kommer igång och att Socialdemokraterna tar ansvar för att ett beslut kan fattas.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821