maj 05, 2024
Kvarteret Trollhättan
Sjukvård & hälsa

Bygg bostäder och värna stadens skönhet

Tre folkpartister i Stockholms stad skriver i Svenska Dagbladet om att Socialdemokrater och Moderater nu tycks bilda en ohelig allians för en brutal omdaning av Stockholms City.

Man måste förmå att både bygga fler bostäder för att ge plats åt fler stockholmare och vara rädd om stadens skönhetsvärden och trivseln för de som bor och verkar i staden. De förslag som kritiseras i artikel ger gott om nya kontor, inga lägenheter och en helt ny vy, som brutalt skulle skada staden.

Ur artikeln:
En varsam upprustning av City kan läka en del av de sår som rivningen av Klarakvarteren gav upphov till. Detta kan i vissa fall innebära högre bebyggelse och en förändrad stadsbild om det är uppenbart att fördelarna överväger nackdelarna för stockholmarna och Citys utveckling.

Ett av de stora problemen med dagens City är att det saknas bostäder vilket innebär att stadens mest centrala och pulserande stadsdel är tom och öde så fort butikerna stängt för dagen. Med fler boende skapas också en tryggare stadsdel med människor som rör sig där under en större del av dygnet. Med flera närstående kontorsutflyttningar borde staden göra mer för att skapa bostäder. Dessvärre lyser bostäderna med sin frånvaro i Galleriankvarteret.

Folkpartisterna Lotta Edholm, Madeleine Sjöstedt och Björn Ljung föreslår att staden först beslutar om en strategi för Citys utveckling och sedan bestämmer om de enskilda objekten, annars riskeras allvarliga och oåterkalleliga misstag att begås. Det behövs en god demokratisk ordning och en offentlig diskussion när så stora värden för stockholmarna står på spel.

Andra som bloggar: Madeleine Sjöstedt, Lotta Edholm

Läs mer om Gallerianprojektet på stadsbyggnadskontorets hemsida., kulturnämndens protokoll där S&M bildar ohelig allians är också läsvärt. Slutligen finner du här kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet om Galleriankvarteret.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821