maj 05, 2024

Sverige ligger långt framme, men andra länder kommer i kapp oss. Så kan man sammanfatta läget i cancervården. Vi behöver vässa oss ytterligare och inte minst förbättra patientens ”resa” genom vården.

Regionalt cancercentrum (RCC) är en viktig del av utvecklingen. Det finns sex centrum i Sverige och de samarbetar nära med varandra. Christer Henriksson och Nicole Silverstolpe leder arbetet i vår region som omfattar Stockholm och Gotland. Själv sitter jag i samverkansnämndens Stockholm-Gotland och idag har vi ett intressant symposium om framtidens cancervård.

Vi har bland annat fått höra om den positiva utvecklingen av behandlingsmetoder både när det gäller effektiva mediciner, utvecklad kirurgi och strålning med utmärkt precision.

Den nationella cancerstrategin som följdes av en regional strategi och inom kort en konkret cancerplan betyder mycket för att utveckla vården och bemötandet av patienterna och göra det möjligt me en bra uppföljning.

Patientens perspektiv, den jämlika cancervården, förebyggande insatser, tidig upptäckt, vårdprocesser, rehabilitering, palliativ vård, utbildning och kompetensförsörjning, register, it samt vårdprogram blir några viktiga områden i den regionala cancerplanen.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821