maj 05, 2024
I Stockholm pågår arbetet för att utveckla cancervården. Vår regionala cancerplan ska utvecklas och uppdateras i en ny version för att föra cancervården framåt. Dessutom pågår planeringen för förändringar i organisationen. Självklart diskuterades framtidens cancervård också i Almedalen.

Dagen före midsommar bjöd Regionalt cancercentrum Stockholm–Gotland in till workshop för landstingspolitiker kring utvecklingen av vår nya cancerplan. Det blev ett intressant samtal om vårdens utveckling. Den nu gällande planen har många styrkor, inte minst att den har en så bred politisk förankring. Det är min förhoppning att det kommer att gälla även för nästa plan. Den personcentrerade vården och fokus på standardiserade vårdförlopp verkade det finnas bred uppslutning kring.

Hur vården kommer att vara organiserad i framtiden för cancerpatienter tar nu sin form. I april beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden om en förändrad organisation för den ickekirurgiska cancervården. Här hittar ni ärendet. Beslutet innebär dels att vår förvaltning nu jobbar på med avtal med Capio S:t Göran om att de ska bygga upp verksamhet med start 2016. Vi beslutade också om inriktningen att dela upp ansvaret för denna vård så att inte bara S:t Göran utan även Södersjukhuset själva får ansvaret för sina verksamheter, där idag Karolinska Universitetssjukhuset har det övergripande ansvaret. Vi beslutade vidare att lämna ärendet angående uppdelningen mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset vidare till landstingsstyrelsen för fortsatt beredning, främst för att förbereda förändringens genomförande på ett bra sätt.

Landstingsfullmäktige slog fast i budgeten för 2016 att ”Utgångspunkten är att akutsjukhusen ska utföra sina uppdrag inom respektive sjukhus och inte i lokaler utanför, om det inte finns ett särskilt uppdrag från ägaren och beställaren. Ansvaret för icke-kirurgisk onkologi delas bland annat mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och S:t Görans sjukhus.”

En remiss med frågor kring organisationsförändringen är just nu ute och jag hoppas vi får in svar om hur förändringen kan genomföras på bästa sätt.

Under Almedalsveckan medverkade jag i ett seminarium på temat ”Privat cancervård – en möjlighet eller utopi?”. Ur mitt perspektiv är det bra om många vill vara med och bidra i hälso- och sjukvården. Olika aktörer och ett mått av positiv konkurrens kan driva utvecklingen, och inte minst kvaliteten, framåt. Det tycker jag är bra. Och det är i sammanhanget viktigt att vara tydlig med att sjukvården ska finansieras gemensamt via skatterna.

Förutom jag själv medverkade Margareta Winberg (S), före detta vice statsminister och Dag Larsson (S), oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting samt Siv Schalin som är vd för Docrates Cancer Center, ett privat drivet sjukhus i Helsingfors.

Dessutom deltog jag i en middag/workshop som Cancerfonden arrangerade. Temat var hur forskning kan utveckla framtidens vård.

image

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821