oktober 10, 2021
Situationen i Cancervården i Stockholm diskuteras just nu flitigt. Engagemanget är stort och det pågår ett omfattande utvecklingsarbete som både handlar om att utveckla vården för patienterna men också om att förändra organisationen för att skapa bästa förutsättningar för en god vård även i framtiden.

Aktuellt just nu är sjukhusens ekonomiska situation. Jag vill börja med att understryka att problemet på sjukhusen inte är att man har utfört ”för mycket” vård eller hjälper “för många” patienter, som det ibland uttryckts i media. Alla patienter ska alltid få den vård de behöver, och alla våra sjukhus sätter patientsäkerheten i första rummet. Problemet är egentligen det motsatta: kostnaderna har ökat kraftigt, utan att fler patienter har fått vård.

Hälso- och sjukvården i Stockholms län får i år ett tillskott med 2,1 miljarder, och Alliansen har varje år tillfört miljardbelopp. Det sker inga besparingar på sjukvården i Stockholms län. Däremot är kostnadsutvecklingen för landstingsvården över 6 procent vilket jag tror alla inser är ohållbart. Utan kontroll över ekonomin urholkas förutsättningarna att ge en god vård till stockholmarna framöver.

Karolinska universitetssjukhuset står i centrum för uppmärksamheten och där har ett omfattande arbete inletts för att långsiktigt förändra situationen och få kontroll över ekonomin. Läkare behöver träffa fler patienter, kompetensen behöver tillvaratas på bästa sätt. Pengarna behöver användas klokare och gå till rätt saker.

Cancervården har varit uppmärksammad och är förstås alltid ett känsligt och viktigt område. Cancervården i Stockholms län har liksom andra vårdområden fått mer resurser, har många specialistläkare (onkologer) och goda resultat. Cancervården kommer i framtiden att behöva utökade resurser, för ett ökande antal patienter samt mer avancerade och effektiva, men även dyrare, behandlingar. Men även när vi utökar resurserna, för en bättre vård som kommer fler patienter till del, behöver man hushålla noggrant.

Landstinget och sjukhusen arbetar nu intensivt med att komma till rätta med situationen, allt med syfte att bibehålla och stärka en god vård till alla patienter utifrån deras behov. I cancervården, på Karolinska universitetssjukhuset, och på alla våra andra sjukhus behövs en organisation och arbetssätt som kan ge patienterna vård och se till att resurserna räcker och används på rätt sätt. Ansvariga för arbetet på sjukhuset ger i en debattartiel i SVD sin syn på saken och poängterar att patientsäkerheten alltid ska stå i centrum. Det är ett svar på en annan artikel från ett antal läkare som beskriver sin oro för den förändring som nu göras.

Parallellt med denna nödvändiga omställning pågår ett omfattande utvecklingsarbete. Arbetet leds av Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland (RCC) och den cancerplan som utarbetats ska fullföljas. Planen bygger vidare på den nationella cancerstrategin. Det innebär flera viktiga förändringar för att utveckla och förstärka cancervården för att fler patienter ska kunna få bästa tänkbara vård. För den som vill läsa mer om arbetet med att utveckla cancervården i Stockholm finns mycket att hämta på RCCs hemsida.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1735