september 09, 2023
Ekonomi Kollektivtrafik Kultur Sjukvård & hälsa

Budget 2020: Med ansvar för framtiden

I dag presenterade den blågröna majoriteten sin budget för Region Stockholm. I budgeten görs tydliga prioriteringar av kärnverksamheterna, samtidigt som höga krav ställs på effektiviseringar. Det krävs när konjunkturen mattas av och regionens kostnader för skatteutjämningen chockhöjs. Detta är den tuffaste budgetprocess jag upplevt som landstings/regionråd därför att det kräver insikt om lägets allvar och…

Läs mer
Arbetsliv Ekonomi Liberalerna

Den nya underklassen

Det växer fram en ny underklass i Sverige. Bidragsberoende ökar det sociala arvets betydelse förstärks. Möjligheten till klassresor tycks ha försvårats. Det är stora utmaningar som måste mötas med politiska kraft och socialliberala lösningar. Liberalernas ekonomiskpolitiska talesperson Mats Persson har tagit en kort paus i föräldraledigheten med lille Henning för att hålla ett seminarium om…

Läs mer
Ekonomi Sjukvård & hälsa Stockholms läns landsting

Landstingets ekonomi fortsatt stabil

Nu har landstingets bokslut för 2016 kommit och det utvisar ett kraftigt förbättrat resultat jämfört med förra året.  Ordning i ekonomin är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta utveckla och förbättra vården och kollektivtrafiken. Enligt landstingets bokslutskommuniké uppgår resultatet för 2016 till 1,7 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder bättre än föregående år….

Läs mer
Ekonomi Kollektivtrafik Sjukvård & hälsa

S, V, MP och SD tvingar fram besparingar

De rödgröna har med stöd av Sverigedemokraterna röstat för en oförändrad taxa för SL-kortet. Det innebär att de gemensamt skapat ett ekonomiska underskott om 700 miljoner kronor. De har dock inget gemensamt förslag om hur detta ska täckas. De tvingar fram besparingar som kommer att drabba såväl resenärerna i SL som patienter och personal i hälso- och sjukvården.  Alliansens…

Läs mer
Ekonomi Kollektivtrafik Kultur Sjukvård & hälsa

Landstingets budget 2016

Idag presenterar Alliansen budget för 2016 i Stockholms läns landsting. Budgeten har en tydlig folkpartiprofil med fler viktiga satsningar på hälso- och sjukvård, trafik och kultur. Vi är inne på tredje mandatperioden med Folkpartiet och Alliansen vid rodret i landstinget. Det är också den första budgeten där jag ansvarar för hälso- och sjukvården. God ordning och…

Läs mer
Ekonomi Sjukvård & hälsa

Budget för hälsa

Igår avslutade landstingsfullmäktige budgetbehandlingen inför 2015. Temat för dagen var hälso- och sjukvården och som ansvarigt landstingsråd fick jag inleda hela debatten. Jag lyfte fram hälsa som mitt övergripande mål. Här kan ni läsa mitt inledningsanförande: Ordförande, fullmäktige Hälsa är det högst prioriterade, vi är nog många som kan hålla med Montaigne och de gamla greker…

Läs mer
Ekonomi Kollektivtrafik Sjukvård & hälsa

Landstingets budget

Just nu pågår landstingsfullmäktige. Beslut om hur vi ska använda landstingets resurser på bästa sätt ska fattas under två dag. Det hela inleddes med en allmänpolitisk debatt. Jag lyfte fram både valfriheten och vikten av att utveckla bemötandet i och upplevelsen av vården. Och naturligtvis betydelsen av att få såväl kollektivtrafiksatsningarna som Förbifarten på plats….

Läs mer
Ekonomi Liberalerna Sjukvård & hälsa

Viktigt med kvalitetsuppföljning i offentlig verksamhet

Eftersom mångfalden ökat bland utförare av kommunal verksamhet – t.ex. vård, skola och omsorg – behöver reglerna uppdateras, bland annat vad gäller hur verksamheten ska följas upp. Det föreslår en ny utredning. Det är utredaren Johan Höök som på regeringens uppdrag har studerat hur kommuner och landsting ska kunna stärka sin kontroll och insyn när…

Läs mer
Ekonomi Kollektivtrafik Kultur Sjukvård & hälsa

Stark landstingsbudget

Igår presenterade Alliansens gruppledare i landstinget vårt förslag till budget för 2014. Det är en stark budget med tydlig hälsoprofil. Vi kommer att ta flera viktiga steg framåt för att utveckla hälso- och sjukvården. Budgeten innehåller bland annat rekordinvesteringar i framtidens sjukvård (42 miljarder kronor) och kollektivtrafik (33 miljarder). Vi satsar 1,8 nya miljarder på…

Läs mer
Ekonomi Kultur Liberalerna Stockholms läns landsting

Kulturdebatt i landstinget

I dagens budgetbehandling står kulturnämndens budget på agendan. Jag tjuvstartade redan igår med ett kulturinlägg. Idag tog jag bland annat upp de viktiga satsningar som Folkpartiet och Alliansen gör inom kulturområdet inför 2012. Jag sa ungefär såhär: Ordförande. Fullmäktige. Ett öppet, demokratiskt samhälle är en omöjlighet utan ett självständigt och starkt kulturliv. Kulturen är betydelsefull för…

Läs mer