EU

Folkpartiet fick tio procent av väljarnas röster. Det är ett ok resultat givet opinionsläget i valrörelsens början, men vi ville förstås nå längre.

det skrämmer mig att partier färgade i olika nyanser sv brunt fått sådant starkt mandat av Europas väljare. Och att så många i Stockholm och resten av Sverige la sin röst på Sverigedemokraterna. Folkpartiet måste fortsätta stå upp för öppenhet och mångfald.

Men nu bjuder jag på en liten återblick på valrörelsen för den har varit fantastisk. Vi har fått tala om ideologi och grundläggande värderingar. Vi har mött och talat med väldigt många människor. Och vi har delat ut vårt material och hängt upp våra affischer i regn, kula vind och sol. Jag tror de flesta av oss har haft roligt nästan hela tiden.

Val

Valrörelse innehållet så mycket: grisknorrend, torgmöten med partiledare och kandidater, ännu flera möten och samtal, valsedelsutdelning valvaka och så vidare.

image

Idag började vi utvärdera vår valrörelse och planera för nästa med final i september – detta supervalår.

Read more

Barnmorska
Sverige har alltid varit ett invandringsland. De senaste årtiondenas invandrare jobbar ofta i vården. Öppenheten gör Sverige till ett bättre land.

Genom århundradena har invandrare hjälpt till att bygga upp det svenska samhället och svenska företag. De har drivit industrier och gjort avtryck i vårt kulturliv. I dagens Sverige är det bland annat sjukvården som är beroende av de medarbetare som har utländsk bakgrund.

I Stockholms län är det 25 procent – var fjärde medarbetare – i vården som själva är födda utomlands, eller har föräldrar som är det.

Utan invandrare stannar vården. 3 av 10 läkare är utrikesfödda.

EU-kandidaten Jasenko Selimovic konstaterar att utan invandrare stannar vården.

Som liberal är det självklart för mig att människor som behöver skydd ska kunna få det i Sverige. En human flyktingpolitik handlar inte om egenintresse. Men en klok invandringspolitik ser också den tillgång som nya svenskar innebär. Som personallandstingsråd med ansvar för våra 43 000 anställda och vård för två miljoner stockholmare, vill jag också framhålla betydelsen av det öppna Sverige för vår välfärd.

Var fjärde vårdanställd har alltså utländsk bakgrund. För specifika yrkesgrupper är det ännu högre andelar.

  • Nästan varannan tandhygienist har utländsk bakgrund.
  • Fyra av tio tandläkare.
  • Fyra av tio specialistläkare.
  • Var tredje biomedicinsk analytiker.
  • Var femte undersköterska och sjuksköterska.
  • Och var femte psykolog.

Vi ska ta emot flyktingar och invandrare för att det är rätt. Men också för att det är klokt. Sverigedemokraterna, som tycker människor som redan bor här och gör nytta i till exempel vården, men inte vill ta emot fler, har bevisbördan. Som Jasenko Selimovic skriver i en läsvärd text på Stockholmsbloggen:

”För mig är det inte människors nytta som ska avgöra om de ska få en fristad i Sverige eller få möjligheten att söka en ny framtid här. Det handlar om humanism, om allas lika värde, om okränkbara rätten till asyl och om tron på den fria rörligheten inom EU. Men om Sverigedemokraterna vill tala om nytta för Sverige, är jag inte rädd för debatten.”

Ibland påstås det att vi inte har råd att ta emot flyktingar och invandrare. Jag skulle vilja säga tvärtom. Vi har inte råd att sluta oss mot omvärlden. Det för oss mindre som människor, och fattigare som land. I Sverigedemokraternas stängda Europa blir alla förlorare.

Read more

Europa behöver mer samarbete. För fredens skull. Folkpartiet
Vill du ha ett öppnare Europa med mer samarbete för miljö, jobb och fred? Då är det viktigt att du röstar i EU-valet.

På söndag går EU:s 28 medlemsländer till val för att utse sina representanter i Europaparlamentet. Då har du möjlighet att påverka hur framtidens Europa ska se ut.

Folkpartiet vill ha ett öppet Europa. Människor ska kunna röra sig fritt inom unionen, fler länder ska få bli medlemmar när de uppfyller kraven och det ska finnas säkra vägar in för den som söker asyl. I den här filmen berättar Folkpartiets EU-kandidat Jasenko Selimovic varför han tycker Europasamarbetet är viktigt.

Men det finns de som tycker annorlunda. I flera länder, även i Sverige, är främlingsfientliga och nationalistiska krafter på frammarsch. Ju mer inflytande dessa krafter får, desto mer slutet kommer Europa att bli och desto mindre kommer vi samarbeta för att hitta lösningar på gemensamma problem.

Därför är det viktigt att du röstar, och hur du röstar. Din röst spelar roll – och ju starkare Folkpartiet blir, desto mindre kommer Sverigedemokraterna få att säga till om. Gå och rösta den 25 maj!

Read more

I morse öppnade vallokalerna för oss förtidsröstare. Jag gick dit redan på morgonen och gjorde mitt – i mitt fall mycket enkla – val. Och jag satte ett kryss på en toppenkandidat och jag hoppas det bidrar till en säkrad plats i parlamentet.

Det är högtidligt att rösta. Det känns riktigt bra och det är ju kul att jag bara behöver vänta några månader innan jag får göra om det igen, men då med tre valsedlar – en vit för riksdagen, en gul för kommunfullmäktige och så en blå för landstinget, där jag själv står på plats nummer ett! Lite senare under dagen stog jag i vår valstuga vid Sergels torg och samtalade med nyfikna människor om EU, kandidater och inte minst om var och hur man kan rösta. Det är många som inte riktigt vet vart de ska vända sig, särskilt de som ännu inte hunnit få sitt röstkort. Men de hamnar snart i brevlådorna och alla. ”Var kan man rösta?”, var en vanlig fråga idag. Lite här och där, kan man svara, för det finns gott om vallokaler som håller öppet redan nu. För dig som rör dig i centrala Stockholm kan jag tipsa om Cityterminalen, där jag själv röstade idag. Eller varför inte Kulturhuset? I hela länet finns mängder av vallokaler att söka sig till. Om du vill hitta mer information kring det praktiska runt valet; vallokalernas adresser och öppettider, vad man gör om man saknar röstkort och så vidare hittar svaren på val.se.

Read more

Europa behöver mer samarbete. För fredens skull. Ja till Europa.

Om några veckor är det val till Europaparlamentet. Det är ett viktigt val som påverkar framtiden för många miljoner européer, och inte minst oss som bor i Sverige. Jag vill uppmana alla att rösta. Och jag förordar naturligtvis någon av våra många kompetenta kandidater från Folkpartiet.

Varför bry sig? Det verkar vara en fråga som många svenskar bär på inför det stundande valet. Jo, valet handlar om värderingar. Det handlar om vilka vägval vår kontinent ska göra. Öppenhet, tolerans och framtidstro står mot mörkermännens vilja att sluta gränser och stoppa en utveckling där fler länder välkomnas till vår europeiska gemenskap. EU som ett fredsprojekt, är lätt för mig att se i dessa tider när vapenskrammel hörs i Europa. I Sverige tycks valet stå mellan Folkpartiet som tror på mer samarbete i Europa en en uppsättning partier som säger mer eller mindre nej eller nja till EU-samarbetet.

FP Södermalm ute och affischerar i EU-valrörelsen

Valrörelsen är igång på gator och torg

Att samverka och stärka de europeiska ekonomierna och vässa oss i konkurrensen med Asien känns också självklart viktigt. Där spelar handel förstås en viktig roll. För svenska företag är EU:s inre marknad avgörande. Och framgångsrika företag i Sverige är förstås en förutsättning för vårt välstånd och för att vi ska kunna ha en bra nivå på våra välfärdstjänster.

Som sjukvårdspolitiker känns det självklart att bejaka mer av samarbete i Europa. Idag har vi vårdval i EU. Ur medborgarperspektivet är det tydligt att patientrörlighetsdirektivet är bra, men det är en kompromiss som är begränsande för många. Därför måste vi skapa en modell med mindre krångel och mer verklig valfrihet för patienten. System med direktbetalning måste byggas upp, så att patienterna inte behöver ligga ute med stora summor pengar. Patienter ska inte behöva ta stora banklån för att ha råd att söka vård i ett annat land.

Jag vill stärka forskningen om och samarbetet kring sällsynta diagnoser på EU-nivå. Därför stödjer Folkpartiet en utveckling av medicinska centra för sällsynta sjukdomar runt om i Europa och självklart bör Sverige vara en aktör här. Genom att koncentrera resurserna till europeiska medicinska centra kan forskningen effektiviseras och kunskap spridas till vårdpersonal i alla EU-länder. Här finnas det en exportmarknad för tjänster. Sverige har spetskompetens inom några området i det medicinska fältet, men där den egna populationen är liten och volymerna av patienter med sällsynta diagnoser små. Sverige ska vara drivande i internationellt samarbete kring patienter med ovanliga och svåra diagnoser och där kostnader och kvalitet gör det nödvändigt att koncentrera behandling till ett fåtal ställen i världen. Genom att kunna erbjuda vård till större, internationella patientgrupper skapas också förutsättningar för att upprätthålla och utveckla kompetensen.

Här hittar du Folkpartiets EU-program.

Folkpartiets toppkandidater är: Marit Paulsen (1) Cecilia Wikström (2) och Jasenko Selimovic (3).

22220 - Marit Paulsen

1006080_10152170802107968_8197191746902443137_n

22223 - Jasenko Selimovic

Read more

Liberal EU-politik ger starkare patienter!

Folkpartiet vill stärka patienternas möjligheter att söka vård över hela Europa. Till skillnad från våra politiska motståndare vill vi ha mer samarbete, inte mindre.

De ideologiska skillnaderna blev tydliga på morgonens debatt om hälso- och sjukvård i Europa. Det var organisationen Almega som bjudit in fyra Europavalskandidater för att diskutera deras syn på vilka möjligheter patienter ska ha att få den bästa sjukvården, oavsett nationsgränser.

Den skarpaste skiljelinjen gick mellan Folkpartiets Jasenko Selimovic och Socialdemokraternas Jytte Guteland. Den liberala vägen, som går via fortsatta avregleringar och fördjupat vårdsamarbete över gränserna, leder till stärkt patientmakt och utvecklad specialistvård. Socialdemokraterna, å andra sidan, tycks förespråka att alla utmaningar ska lösas inom Sveriges gränser. Detta är ett dåligt recept, inte minst med tanke på de stora utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. Då behöver vi tänkta framåt och använda våra gemensamma resurser på bästa sätt, inte låsa in oss i nationella tankemönster.

Guteland framhöll att hon gärna ser att utländska läkare flyttar hit. Ett påstående som framstår som märkligt, eftersom Socialdemokraterna samtidigt vill riva upp lagen om arbetskraftsinvandring och göra det krångligare för utländsk kompetens att etablera sig här. Här har Selimovic och Folkpartiet en helt annan inställning: Vi vill skapa förutsättningar för mer rörlighet, inte mindre. Både för patienter och sjukvårdspersonal.

Socialdemokraternas brist på ambitioner för framtidens hälso- och sjukvård illustreras kanske bäst i deras EU-valplan. Där förekommer ordet ”vård” bara en gång, nämligen när de konstaterar att ”skolan, sjukvården och omsorgen organiserar vi bäst i Sverige”. Kontrasterna mot Sveriges liberala parti kunde inte varit större.

Folkpartiet ser möjligheterna med Europasamarbetet. Vi vill införa Vårdval Europa. Det måste bli enklare för patienter att söka vård i andra EU-länder. Informationen till patienterna måste förbättras och gemensamma standarder för vårdsäkerhet och -kvalitet behöver utvecklas. Vi vill ha mer arbetskraftsinvandring. EU bör öppna gränserna mot övriga världen och göra det enklare att resa hit för den som vill söka arbete. Den 25 maj kan du bidra till att förverkliga det, genom att lägga din röst på Folkpartiet Liberalerna.

Här hittar du hela Folkpartiets Europaprogram

Read more

Det är bra att svenska sjukhus erbjuder patienter från andra länder behandling för sina sjukdomar. För patienten kan det vara livsavgörande att få bästa möjliga sjukvård, och för specialisterna i sjukvården är det värdefullt med den erfarenhet man får av att behandla ett större antal patienter. Alla gynnas av en mer gränslös sjukvård.

Tyvärr saknas idag möjligheter för sjukhusen att ta ut ett rimligt pris när de exporterar vårdtjänster, eftersom Försäkringskassan tolkar EU:s regelverk väldigt strikt. Detta problem uppmärksammar jag idag, tillsammans med kollegorna Birgitta Rydberg, Jonas Andersson och Gilbert Tribo, i en debattartikel i Dagens Industri.

Försäkringskassans tolkning är mycket hårdare än i andra EU-länder, vilket ger svenska sjukhus en konkurrensnackdel. På sikt riskerar vi att få sämre möjligheter att utföra viss högspecialiserad vård i Sverige. Det är varken bra för svensk sjukvård eller för svenska skattebetalare och patienter.

Därför måste Försäkringskassan tillåta sjukhusen att ta ut ett rimligt pris för att täcka sina kostnader. Om inte Försäkringskassan tänker om måste regeringen ingripa – vi har inte råd att säga nej till de möjligheter som vårdexporten innebär!

Även Birgitta Rydberg bloggar om detta.

Read more

Polen är en hårt prövat land och i dag ett land i sorg. Jag lyssnar nu på Kjell-Albin Abrahamsson som talar om gårdagens flygplanskatastrof som ryckte bort stora delar av den polska statsledningen, andliga ledare och militärledningen. Kort sagt den polska eliten. I Polen är inte ordet ”elit” belastat av samma laddning som hos oss.

Igårdagens tv-nyheter intervjuades några polska sörjande på gatorna som alla naturligtvis var starkt berörda. Men de verkade också eniga om att detta är något som Polen klarar att hantera. Demokratin är tillräckligt förankrad. Jag tror att de har rätt. Polen har många gånger rest sig ut tragedier. Det kommer att ske igen. Val kommer att hållas i juni.

Polen bör också kunna räkna med stöd från Sverige och andra länder i EU. I EU ska vi hjälpa varandra.

Read more

Ett så ovanligt osmakligt debattinlägga man kan läsa i Expressen i dag. Eva Sternberg tycker sig veta bättre än Birgitta Ohlsson själv hur Birgitta ska forma sitt liv. 

Personligen hade jag en helt annan inställning än Birgitta när jag väntade mitt första barn. Då ville jag verkligen lägga mycket tid på familjen och koppla bort jobbet ordentligt under en tid. Det mådde vi bra av. Men tanken att jag skulle dra slutsatsen att alla måste känna och göra som jag är helt främmande. Jag trodde vi kommit så mycket längre.

Var och en måste få forma sina liv själva, utan att tvingas ta hänsyn till traditioner, gamla könsroller och omgivningens förväntningar. Jag tror vi är många som beundrar Birgitta Ohlsson för sitt beslut att satsa både på jobbet och familjen, inte för att hon ska uppfylla vår dröm om att vara superwoman, utan för att hon tar makten över sin tillvaro och har självförtroende nog att utmana oss andra en smula. Det är ingen naiv flicka som gör detta. Det är en vuxen och synnerligen kapabel kvinna som känner politikens villkor. Istället för att peka finger kan vi väl hålla våra tummar för att allt ska gå bra för Birgitta och bäbisen.

Read more